Sollárová, Eva

osoba

osoba

MenoSollárová Eva
Citáciawww (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) (Biografické údaje)
Studia psychologica, vol.. 51, no. 2-3 (2009), s. 161 (Biografické údaje - nové pracovisko)
Báza dátAutority menné - osobné
Odkazylupa (33) - CiBaMed
lupa (40) - BMS - články
lupa (1) - Elektronické dokumenty
lupa (10) - Knihy