Počet záznamov: 1  

Antisupinatorische Wirksamkeit von Sprunggelenksorthesen bei dynamischer Belastung

  1. Bröcker, Leif
    Antisupinatorische Wirksamkeit von Sprunggelenksorthesen bei dynamischer Belastung : eine vergleichende Analyse / Leif Bröcker. -- Berlin : Freie Universität, 2001. -- 97 s. : il. -- Obsahuje bibliogr. odkazy - Dátum obhájenia 07.09.2001

    1. kĺb členkový - fyziológia 2. ortézy 3. supinácia 4. zaťaženie mechanické 5. dizertácie vedecké

    616.718/.8:615.477.3/.5(043.3)