Výsledky vyhľadávania

  1. Úvod do biológie a genetiky pre bakalárske štúdium  / Daniel Böhmer a kol. . - Druhé dopl. vyd.  - Bratislava  : Asklepios , 2006  - 74 s. (Vysokoškolské skriptá)  ISBN 80-7167-090-1   [1, z toho voľných 1]

  2. Farmakológia a klinická farmakológia kardiovaskulárneho systému  / Milan Kriška, Viera Kristová a kol.  - Bratislava  : Asklepios , 1999  - 122 s. (Vysokoškolské skriptá)  ISBN 80-7167-040-5   [3, z toho voľných 1, prezenčne 1]

  3. Farmakológia a klinická farmakológia CNS  / Milan Kriška, Daniela Ježová, Viera Kořínková a spoluaut.  autor. kol. Lýdia Božeková, Peter Kern  - [Bratislava]  : Asklepios , 1998  - 138 s. (Vysokoškolské skriptá)  ISBN 80-7167-034-0   [2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Súbor otázok z lekárskej mikrobiológie  / Lívia Slobodníková a kol.  rec. Miroslav Votava, Anna Lišková  - Bratislava  : Asklepios , 1998  - 138 s. (Vysokoškolské skriptá)  ISBN 80-7167-032-4   [5, z toho voľných 2, prezenčne 1]

  5. Vybrané kapitoly z medicínskej etiky  / Ladislav Šoltés a kol.  rec. Alexander Jurko, Viera Lehotská . - 1. vyd.  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 1996  - 104 s. (Vysokoškolské skriptá)  ISBN 80-223-1080-8   [8, z toho voľných 7, prezenčne 1]

  6. Praktické cvičenia zo všeobecnej bakteriológie  / Milan Nikš a kol. . - 2. preprac. vyd.  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 1996  - 83 s. (Vysokoškolské skriptá)  ISBN 80-223-0983-4   [8, z toho voľných 8]

  7. Príručka praktickej fyziológie. 1  / Július Hájek a kol. . - 1. vyd.  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 1995  - 97 s. (Vysokoškolské skriptá)  ISBN 80-223-0922-2   [10, z toho voľných 9, prezenčne 1]

  8. Anatómia pre medziodborové štúdium. 2  / Peter Mráz a kol. . - 2. nezmen. vyd.  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 1995  - 195 s. (Vysokoškolské skriptá)  ISBN 80-223-0898-6   [2, z toho voľných 2]

  9. Anatómia pre medziodborové štúdium. 1  / Jozef Beňuška a kol. . - 2. nezmen. vyd.  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 1995  - 176 s. (Vysokoškolské skriptá)  ISBN 80-223-0899-4   [2, z toho voľných 2]

  10. Príručka praktickej fyziológie. 2  / Július Hájek a kol. . - 1. vyd.  - Bratislava  : Univerzita Komenského , 1995  - 96 s. (Vysokoškolské skriptá)  ISBN 80-223-0923-0   [11, z toho voľných 10, prezenčne 1]