Výsledky vyhľadávania

 1. Anémie  / Viera Fábryová a kol.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , c2017  - 254 s.  ISBN 978-80-8063-452-0   [2, z toho voľných 1]

 2. Mnohopočetný myelóm : história a súčasnosť  / Adriena Sakalová a kol.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , c2016  - 90 s.  ISBN 978-80-8063-442-1   [3, z toho voľných 3]

 3. Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania  / Juraj Čáp, Marián Palenčár, Radka Kurucová . - 1. vyd.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2016  - 185 s.  ISBN 978-80-8063-448-3   [3, z toho voľných 3]

 4. Nádory močového mechúra  / Boris Eliáš .  Základy klinickej onkológie . Špeciálna časť . - S. 247   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok


 5. Manažment pre nelekárske študijné programy  / Viera Jakušová . - 1. vyd.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2016  - 156 s. (Vysokoškolská učebnica)  ISBN 978-80-8063-447-6   [3, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 6. Latinské diagnózy v patológii a súdnom lekárstve (s úvodom o histórii pitiev) : učebné texty pre celoživotné vzdelávanie patológov a súdnych lekárov  / Mária Bujalková, Katarína Adamicová, František Novomeský . - 1. vyd.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2016  - 100 s.  ISBN 978-80-8063-446-9   [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 7. Lekárska biochémia : vysokoškolská učebnica  / Dušan Dobrota a kol. . - druhé, preprac. a dopl. vyd.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2016  - 799 s.  ISBN 978-80-8063-444-5   [3, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Fytoterapia z pera lekára  / Karol Mika . - 3., rozšír. a dopln. vyd.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , c2016  - 512 s.  ISBN 978-80-8063-436-0   [3, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 9. Zásady transportu kriticky chorých a pacientov s obehovou a ventilačnou podporou v záchranárskej praxi  / Pavol Török a kolektív . - 1. vyd.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2015  - 131 s.  ISBN 978-80-8063-434-6   [3, z toho voľných 3]

 10. Anatomický slovník  / František Šimon ... [et al.]  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , c2015  - 360 s.  ISBN 978-80-8063-443-8   [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]