Výsledky vyhľadávania

 1. Filozofia v ošetrovateľstve  / Juraj Čáp  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2018  - 69 s. (Vysokoškolská učebnica)  ISBN 978-80-8063-458-2   [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 2. Determinanty zdravia  / Dana Farkašová ... [et al.]  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2018  - 118 s.  ISBN 978-80-8063-461-2   [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 3. Lekárenstvo a legislatíva  / Tomáš Tesař ... [et al.]  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2017  - 225 s. (Vysokoškolské skriptá)  ISBN 978-80-8063-456-8   [3, z toho voľných 3]

 4. Anémie  / Viera Fábryová a kol.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , c2017  - 254 s.  ISBN 978-80-8063-452-0   [2, z toho voľných 2]

 5. Nádory močového mechúra  / Boris Eliáš .  Základy klinickej onkológie . Špeciálna časť . - S. 247   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok


 6. Mnohopočetný myelóm : história a súčasnosť  / Adriena Sakalová a kol.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , c2016  - 90 s.  ISBN 978-80-8063-442-1   [3, z toho voľných 3]

 7. Latinské diagnózy v patológii a súdnom lekárstve (s úvodom o histórii pitiev) : učebné texty pre celoživotné vzdelávanie patológov a súdnych lekárov  / Mária Bujalková, Katarína Adamicová, František Novomeský . - 1. vyd.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2016  - 100 s.  ISBN 978-80-8063-446-9   [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 8. Ľudská dôstojnosť v kontexte smrti a umierania  / Juraj Čáp, Marián Palenčár, Radka Kurucová . - 1. vyd.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2016  - 185 s.  ISBN 978-80-8063-448-3   [3, z toho voľných 3]

 9. Lekárska biochémia : vysokoškolská učebnica  / Dušan Dobrota a kol. . - druhé, preprac. a dopl. vyd.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2016  - 799 s.  ISBN 978-80-8063-444-5   [3, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Manažment pre nelekárske študijné programy  / Viera Jakušová . - 1. vyd.  - Martin  : Vydavateľstvo Osveta , 2016  - 156 s. (Vysokoškolská učebnica)  ISBN 978-80-8063-447-6   [3, z toho voľných 0, prezenčne 1]