Výsledky vyhľadávania

 1. Jak číst elektroencefalogram : základy praktické elektroencefalografie a stručný elektroencefalografický atlas  / Jiří Šimek, Jiří Stein  recenzovali Z. Menšíková, Jiří Roubíček  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1969  - 413 s.   [1, z toho voľných 1]

 2. Duševní vývoj a výchova od narození do dospělosti  / J. Srp, J. Syrovátková  rec. Zdenka Kuncová, Josef Langmeier, Libuše Richterová . - 2. uprav. vyd.  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1969  - 331 s.   [1, z toho voľných 1]

 3. Stomatologická protetika  / Miloš Voldřich a spoluprac.  rukopis recenzoval Josef Švejda . - 3. přeprac. a dopl. vyd.  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1969  - 699 s.   [2, z toho voľných 2]

 4. Biochemie : pro posluchače fakulty tělesné výchovy a sportu  / Dagmar Bartošová  rec. Vladimír Jiráček, Margita Kostolná, Jan Šula  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1969  - 287 s.   [1, z toho voľných 1]

 5. Obecná biologie  / Oldřich Nečas a kolektív . - 1. vyd.  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1969  - 512 s.   [1, z toho voľných 1]

 6. Pokroky v rehabilitaci  / pořadatel rukopisu Vladimír Janda . - Vyd. 1  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1968  - 299 s.   [3, z toho voľných 3]

 7. Spánek, sny, sugesce a hypnóza  / Ivan Horvai . - Vyd. 3., přeprac.  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1968  - 120 s.   [1, z toho voľných 1]

 8. Praktická toxikologie : (otravy chemickými přípravky s obchodními názvy)  / Miloslav Ševčík . - 2. dopl. a přeprac. vyd.  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1968  - 350 s.   [1, z toho voľných 1]

 9. Speciální chirurgie. 1.  / pripr. Boh. Špaček  ilustr. Josef Istler  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1968  - 711 s.   [3, z toho voľných 3]

 10. Oligofrenie a demence : v pediatrické praxi  / B. Blehová, L. Crome . - Vyd. 1  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1968  - 211 s. [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  kniha

  kniha