Výsledky vyhľadávania

  1. Biochemie : pro posluchače fakulty tělesné výchovy a sportu  / Dagmar Bartošová  rec. Vladimír Jiráček, Margita Kostolná, Jan Šula  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1969  - 287 s.   [1, z toho voľných 1]

  2. Duševní vývoj a výchova od narození do dospělosti  / J. Srp, J. Syrovátková  rec. Zdenka Kuncová, Josef Langmeier, Libuše Richterová . - 2. uprav. vyd.  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1969  - 331 s.   [1, z toho voľných 1]

  3. Jak číst elektroencefalogram : základy praktické elektroencefalografie a stručný elektroencefalografický atlas  / Jiří Šimek, Jiří Stein  recenzovali Z. Menšíková, Jiří Roubíček  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1969  - 413 s.   [1, z toho voľných 1]

  4. Obecná biologie  / Oldřich Nečas a kolektív . - 1. vyd.  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1969  - 512 s.   [1, z toho voľných 1]

  5. Stomatologická protetika  / Miloš Voldřich a spoluprac.  rukopis recenzoval Josef Švejda . - 3. přeprac. a dopl. vyd.  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1969  - 699 s.   [2, z toho voľných 1]

  6. Pokroky v rehabilitaci  / pořadatel rukopisu Vladimír Janda . - Vyd. 1  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1968  - 299 s.   [3, z toho voľných 3]

  7. Neurologie. 1, Přehled neurofyziologie  / Jaromír Hrbek  recenzovali Oldřich Starý, Jaromír Mysliveček, Zdeněk Macek . - Vyd. 1  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1968  - 756 s.   [2, z toho voľných 2]

  8. Praktická toxikologie : (otravy chemickými přípravky s obchodními názvy)  / Miloslav Ševčík . - 2. dopl. a přeprac. vyd.  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1968  - 350 s.   [1, z toho voľných 1]

  9. Identifikace osob podle chrupu : (Forensní stomatologie)  / Boris Fiala . - 1. vyd.  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1968  - 205 s.   [1, z toho voľných 1]

  10. Obvazové látky  / Anna Šťáhlavská, Zdeněk Stejskal . - 1. vyd.  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1968  - s. 229   [1, z toho voľných 1]