Výsledky vyhľadávania

 1. Jak číst elektroencefalogram : základy praktické elektroencefalografie a stručný elektroencefalografický atlas  / Jiří Šimek, Jiří Stein  recenzovali Z. Menšíková, Jiří Roubíček  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1969  - 413 s.   [1, z toho voľných 1]
  kniha

  kniha


 2. Obecná biologie  / Oldřich Nečas a kolektív . - 1. vyd.  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1969  - 512 s.   [1, z toho voľných 1]
  kniha

  kniha


 3. Stomatologická protetika  / Miloš Voldřich a spoluprac.  rukopis recenzoval Josef Švejda . - 3. přeprac. a dopl. vyd.  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1969  - 699 s.   [2, z toho voľných 2]
  kniha

  kniha


 4. Duševní vývoj a výchova od narození do dospělosti  / J. Srp, J. Syrovátková  rec. Zdenka Kuncová, Josef Langmeier, Libuše Richterová . - 2. uprav. vyd.  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1969  - 331 s.   [1, z toho voľných 1]
  kniha

  kniha


 5. Biochemie : pro posluchače fakulty tělesné výchovy a sportu  / Dagmar Bartošová  rec. Vladimír Jiráček, Margita Kostolná, Jan Šula  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1969  - 287 s.   [1, z toho voľných 1]
  kniha

  kniha


 6. Tuberkulóza pohybového ústrojí  / Viktor Hoppe, Dušan Polívka  rec. Jaromír Emr, Otakar Dymer  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1968  - 125 s.   [2, z toho voľných 2]
  kniha

  kniha


 7. Identifikace osob podle chrupu : (Forensní stomatologie)  / Boris Fiala . - 1. vyd.  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1968  - 205 s.   [1, z toho voľných 1]
  kniha

  kniha


 8. Praktická gastroenterologie  / Zdeněk Mařatka . - 2. přepr. vyd.  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1968  - 556 s.   [1, z toho voľných 1]
  kniha

  kniha


 9. Obvazové látky  / Anna Šťáhlavská, Zdeněk Stejskal . - 1. vyd.  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1968  - s. 229   [1, z toho voľných 1]
  kniha

  kniha


 10. Pokroky v rehabilitaci  / pořadatel rukopisu Vladimír Janda . - Vyd. 1  - Praha  : Státní zdravotnické nakladatelství , 1968  - 299 s.   [3, z toho voľných 3]
  kniha

  kniha