Search Results

Resource: Slovak Agricultural Library (SAL) - SAL Online Catalogue
Results total: 568  
Your query: Kód autority = "^spu_us_auth 0250632^"
 1. Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2000- . ISSN 1335-7034 . http://www.daneauctovnictvo.sk .
  journal

  journal


 2. Výbor regiónov a jeho postavenie v štruktúre orgánov EÚ / Miroslav Artim ; vedúci záverečnej práce Ondrej Beňuš , 2017 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26991 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book


 3. Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva . Roč. 21 , č. 1-12 , 2016 . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2016 . ISSN 1335-7034 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  journal

  journal


 4. Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov / Hana Magurová a kolektív . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2016 . 184 s . ISBN 978-80-8168-491-3 . [2, available for regular loan 1, in-library use only+weekend 1]
  Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov

  book


 5. Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva . Roč. 20 , č. 1-12 , 2015 . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2015 . ISSN 1335-7034 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  journal

  journal


 6. Vidiecka univerzita tretieho veku. III. modul, Civilizačná gramotnosť seniorov. Pracovný zošit III./3, Právo pre seniororv / / [autori Zuzana Ilková, Eleonóra Marišová, Lucia Palšová] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 49 s . ISBN 978-80-552-1339-2 . [2, available for regular loan 1, in-library use only+weekend 1]
  Vidiecka univerzita tretieho veku

  book


 7. Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva . Roč. 19 , č. 1-12 , 2014 . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2014 . ISSN 1335-7034 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  journal

  journal


 8. Justičná revue : časopis pre právnu prax . Bratislava :  Ministerstvo spravodlivosti SR , 1990- . ISSN 1335-6461 .
  journal

  journal


 9. Economic analysis of law / Richard A. Posner . New York :  Wolters Kluwer Law & Business , c2014 . xxii, 1026 s . ISBN 978-1-4548-3388-8 . [1, available for regular loan 0]
  book

  book


 10. Akciová spoločnosť ako forma podnikania v poľnohospodárstve / Kristína Kunová ; vedúci záverečnej práce Zuzana Ilková , 2014 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=14772 . [1, available for regular loan 0, in-library use only 1]
  book

  book