Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza nezamestnanosti vo vybranom regióne SR / Pavlína Vavrová ; vedúci záverečnej práce Miriam Pietriková , 2017 . 64 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26848 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Ergonomické zhodnotenie zaťaženia pracovníkov vo výrobnej prevádzke / Michal Chrenko ; vedúci diplomovej práce Vladimír Rataj , 2017 . 62 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra strojov a výrobných biosystémov TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28930 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 3. Vidiecka univerzita tretieho veku. II. modul, Hospodárenie na vidieku : submodul Technika a environment. Pracovný zošit II./8, Prevádzková bezpečnosť. Poľnohospodárska technika / / [Štefan Pogran, Zdenko Tkáč a kol.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 42 s . ISBN 978-80-552-1367-5 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

 4. Sborník Vysoké školy zemědělské v Praze. Řada A, 50, 1989, Fakulta agronomická : rostlinná výroba . Praha :  Vysoká škola zeměděl. , 1989 . 320 s . [4, z toho voľných 4]

 5. RESUMENES QUINTA PRESENTACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION AGRICOLA EN EL CAMPO EXPERIMENTAL . CHAPINGO :  UNIV. AUTONOMA , 1988 . 54 S . [1, z toho voľných 1]

 6. Akordt v selskoto stopanstvo. Opit i problemi / Zostavil I. Grozev . Sofija :  Zemizdat , 1987 . 120 s . [1, z toho voľných 1]

 7. Seľskochozjajstvennyje roboty / Valerij Ivanovič Basianin . Moskva :  Kolos , 1984 . 222 s . [1, z toho voľných 1]

 8. Seľskochoziajstvennyje roboty / Valerij Ivanovič Vašianin . Moskva :  Kolos , 1984 . 222 s . [1, z toho voľných 1]

 9. Operativní plánování. I, Příloha : metoda kritické cesty - CPM / odpovědný řešitel Karel Novotný . Praha :  Státní zemědělské nakladatelství , 1981 . 176 s . [1, z toho voľných 1]

 10. Sklizeň, posklizňové ošetřování a skladování obilnin / Josef Maleř . Praha :  Státní zeměděl. nakl. , 1975 . 204 s . [1, z toho voľných 1]