Výsledky vyhľadávania

  1. Stanovenie obsahu karotenoidov a antokyánov v ovocí a zelenine / Radka Nezbedová ; vedúci záverečnej práce Angela Filová , 2017 . 74 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra fyziológie rastlín FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28053 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Zastúpenie zeleniny v jedálnom lístku vybranej skupiny študentov / Jakub Toman ; vedúci záverečnej práce Martina Gažarová , 2017 . 65 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25247 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Analýza obsahu dusičnanov vo vybraných druhoch zeleniny / Diana Sabová ; vedúci záverečnej práce Branislav Gálik , 2017 . 59 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31421 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Choroby a škůdci na zahradě : identifikace, prevence a ochrana / Jaroslav Rod . Praha :  Grada Publishing , c2017 . 160 s . ISBN 978-80-271-0239-6 . [3, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 2]

  5. Funkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudí / Dominika Lužicová ; vedúci záverečnej práce Marián Brestič , 2017 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra fyziológie rastlín FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31771 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Atlas chorob a škůdců ovoce, zeleniny a okrasných rostlin / Jaroslav Rod . [Líbeznice] :  Víkend , 2017 . 94 s . ISBN 978-80-7433-179-4 . [3, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 2]

  7. Riziká z dusičnanov v pôde pri produkcii potravín / Matej Čech ; vedúci záverečnej práce Mária Angelovičová , 2017 . 66 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27066 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Charakteristika potravinových surovín bohatých na flavonoidy / Patrícia Macková ; vedúci záverečnej práce Alica Bobková , 2017 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31572 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Bezpečnosť vybraných ovocných a zeleninových štiav / Daniela Vraňuchová ; školiteľ Dagmar Kozelová , 2017 . 58 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28255 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Rizikové kovy vo vybraných druhoch zeleniny / Agáta Michaela Kötelesová ; vedúci záverečnej práce Pavol Trebichalský , 2017 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29267 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]