Výsledky vyhľadávania

  1. Analýza obsahu dusičnanov vo vybraných druhoch zeleniny / Diana Sabová ; vedúci záverečnej práce Branislav Gálik , 2017 . 59 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Choroby a škůdci na zahradě : identifikace, prevence a ochrana / Jaroslav Rod . Praha :  Grada Publishing , c2017 . 160 s . ISBN 978-80-271-0239-6 . [3, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 2]

  3. Rok v zeleninovej záhrade : + biologická ochrana / Magdaléna Valšíková-Frey . Bratislava :  Plat4M Books , 2017 . 195 s . ISBN 978-80-89642-38-0 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]

  4. Zastúpenie zeleniny v jedálnom lístku vybranej skupiny študentov / Jakub Toman ; vedúci záverečnej práce Martina Gažarová , 2017 . 65 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Metagenomika - princípy a metódy analýz mikrobiálnych spoločenstiev / Lucia Zamiešková ; vedúci záverečnej práce Jana Žiarovská , 2016 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27869 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Problematika znižovania kvality organoleptických vlastností ovocia a zeleniny počas skladovania / Iveta Kamasová ; vedúci záverečnej práce Vladimír Vietoris , 2016 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23730 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. Hodnotenie kvality plodov tekvice mošusovej a posúdenie dynamiky zmien zloženia po tepelnom ošetrení / Viera Kamenická ; vedúci záverečnej práce Andrea Mendelová , 2016 . 83 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24603 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Vplyv fytochemických látok ovocia a zeleniny na zníženie rizika ochorení človeka, prostredníctvom reštrikčnej diéty / Lenka Matlochová ; vedúci záverečnej práce Jaroslav Jedlička , 2016 . 78 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27743 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Význam ovocia a zeleniny v prevencii onkologických ochorení / Zuzana Svoreňová ; vedúci záverečnej práce Marta Habánová , 2016 . 35 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=20952 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Význam ovocia a zeleniny vo výžive ľudí / Martina Slivková ; vedúci záverečnej práce Petra Lenártová , 2016 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25195 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]