Výsledky vyhľadávania

 1. Porovnanie úspešnosti očkovania ovocných drevín pri použití rôznych podpníkov / Eva Bošková ; vedúci záverečnej práce Oleg Paulen , 2016 . 113 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22963 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Cielené využitie letného rezu v ovocinárstve / Zoltán Bozay ; vedúci bakalárskej práce Oleg Paulen , 2016 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27548 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Řez ovocných stromů a keřů : [více než 99 rad pro rychlé řešení problémů] / Peter Himmelhuber ; [z německého originálu přeložila Anna Štorkánová] . [Líbeznice] :  Víkend , 2016 . 124 s . ISBN 978-80-7433-146-6 . [3, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 2]

 4. Bielokarpatský ovocný poklad : záchrana starých a krajových odrôd ovocných drevín v regióne Bielych Karpát / [editor Bruno Jakubec] . [Nemšová] :  Štátna ochrana prírody SR Správa CHKO Biele Karpaty , 2015 . 67 s . ISBN 978-80-89310-87-6 . [2, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 5. Rakytník rešetliakovitý a možnosti jeho využitia / Katarína Feková ; vedúci záverečnej práce Miroslav Habán , 2015 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=19306 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Využitie hnojív s vyšším obsahom síry pri pestovaní ovocných drevín / Natália Struhárová ; vedúci záverečnej práce Oleg Paulen , 2015 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=19200 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Možnosti vegetatívneho rozmnožovania podpníka GiSelA 5 / Lukáš Škorík ; vedúci záverečnej práce Ján Mezey ; konzultant Bohumil Fančovič , 2015 . 73 s, [17] s obr príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=18121 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Zhodnotenie letovej aktivity hmyzích škodcov na jabloniach / Jaroslav Gabaš ; vedúci záverečnej práce Ján Mezey , 2015 . 81 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=17553 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Zhodnotenie letovej aktivity vrtivky čerešňovej (Rhagoletis cerasii) v ovocnom sade / Dana Bunčáková ; vedúci záverečnej práce Ján Mezey , 2015 . 73 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=18116 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Hodnotenie fyziologického stavu a biologických vlastností jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) v závislosti od lokality výskytu / Veronika Volárová ; vedúci [záverečnej] práce Marek Živčák , 2015 . 77 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra fyziológie rastlín FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=20206 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]