Výsledky vyhľadávania

  1. Technologický postup pestovania pšenice letnej formy ozimnej na Agrodulov SHR / Tibor Staňo ; vedúci záverečnej práce Ivan Černý , 2017 . 72 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28444 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Vplyv vybraných faktorov na úrodu zrna pšenice letnej formy ozimnej / Slavomíra Simanová ; vedúci diplomovej práce Eva Hanáčková , 2017 . 81 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra agrochémie a výživy rastlín FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26894 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Kumulatívny efekt obrábania pôdy a hnojenia na agrochemické parametre pôdy a úrodu zrna pri pestovaní kukurice siatej / Ján Skopal ; školiteľ Pavol Slamka , 2017 . 72 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra agrochémie a výživy rastlín FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28326 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Hodnotenie zaburinenosti a jej regulácia / Imrich Burkuš ; vedúci záverečnej práce Jozef Smatana , 2017 . 64 s, [26] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29716 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Vplyv ustajnenia na výskyt krívania a ochorení končatín u dojníc / Eva Šimuneková ; školiteľ Ivan Imrich , 2017 . 67 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31477 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Spoločná poľnohospodárska politika zameraná na sektor ovocia a zeleniny / Zuzana Gurňáková ; vedúci záverečnej práce Izabela Adamičková , 2017 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25872 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. Pestovanie kukurice siatej na siláž na farme Majcichov a.s. / Matej Tokoš ; vedúci záverečnej práce Eva Candráková , 2017 . 80 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28028 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Vzťah utvárania exteriéru k produkčným vlastnostiam hovädzieho dobytka / Dana Němcová ; vedúci záverečnej práce Radovan Kasarda , 2017 . 40 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra genetiky a plemenárskej biológie FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30154 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Zhodnotenie stavu pôd a agrotechniky vybraných subjektov v povodí Dudváhu v regióne okresu Galanta / Juraj Gál ; vedúci záverečnej práce Juraj Chlpík , 2017 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra pedológie a geológie FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27695 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Hodnotenie poloprevádzkových pokusov s kapustou repkovou pravou v Lupol s. r. o. Lukáčovce / Miroslava Fusková ; vedúci záverečnej práce Jozef Žembery , 2017 . 56 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29405 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]