Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv efektov agrárnych politík na ekonomický rast a zamestnanosť v odvetví poľnohospodárstva [elektronický zdroj] / Ivan Masár a kol. . Bratislava :  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva , 2018 . 1 CD-ROM (s85) . ISBN 978-80-8058-624-9 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 2. Pestovanie kukurice siatej na siláž v poľnohospodárskom podniku AGROSEV / Martin Krnáč ; vedúci záverečnej práce Eva Candráková , 2017 . 74 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28029 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Hodnotenie poloprevádzkových pokusov s kapustou repkovou pravou v Lupol s. r. o. Lukáčovce / Miroslava Fusková ; vedúci záverečnej práce Jozef Žembery , 2017 . 56 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29405 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Technologický postup pestovania pšenice letnej formy ozimnej na Agrodulov SHR / Tibor Staňo ; vedúci záverečnej práce Ivan Černý , 2017 . 72 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28444 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Kumulatívny efekt obrábania pôdy a hnojenia na agrochemické parametre pôdy a úrodu zrna pri pestovaní kukurice siatej / Ján Skopal ; školiteľ Pavol Slamka , 2017 . 72 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra agrochémie a výživy rastlín FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28326 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Produkcia sóje fazuľovej v podniku PRODAF spol. s r. o. Včelince za roky 2012 - 2016 / Anita Asztalos ; vedúci záverečnej práce Richard Pospišil , 2017 . 87 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30495 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Analýza mliekovej úžitkovosti dojníc na farme Agrohont Dudince / Denisa Nitranová ; vedúci záverečnej práce Ivan Imrich , 2017 . 82 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29218 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Analýza produkčných parametrov hovädzieho dobytka na vybranej farme / Vladimíra Moravčíková ; vedúci záverečnej práce Ivan Imrich , 2017 . 67 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29336 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Hodnotenie zaburinenosti a jej regulácia / Imrich Burkuš ; vedúci záverečnej práce Jozef Smatana , 2017 . 64 s, [26] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29716 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Produkcia a kvalita mäsa na farme chovu býkov s voľným ustajnením / Martin Čačo ; vedúci záverečnej práce Mária Angelovičová , 2017 . 106 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre (v diplomovke uvedené nesprávne FAPZ SPU v Nitre) . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26007 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]