Výsledky vyhľadávania

  1. Pestovanie kukurice siatej na siláž v poľnohospodárskom podniku AGROSEV / Martin Krnáč ; vedúci záverečnej práce Eva Candráková , 2017 . 74 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Hodnotenie poloprevádzkových pokusov s kapustou repkovou pravou v Lupol s. r. o. Lukáčovce / Miroslava Fusková ; vedúci záverečnej práce Jozef Žembery , 2017 . 56 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Technologický postup pestovania pšenice letnej formy ozimnej na Agrodulov SHR / Tibor Staňo ; vedúci záverečnej práce Ivan Černý , 2017 . 72 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Kumulatívny efekt obrábania pôdy a hnojenia na agrochemické parametre pôdy a úrodu zrna pri pestovaní kukurice siatej / Ján Skopal ; školiteľ Pavol Slamka , 2017 . 72 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra agrochémie a výživy rastlín FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Produkcia sóje fazuľovej v podniku PRODAF spol. s r. o. Včelince za roky 2012 - 2016 / Anita Asztalos ; vedúci záverečnej práce Richard Pospišil , 2017 . 87 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Analýza mliekovej úžitkovosti dojníc na farme Agrohont Dudince / Denisa Nitranová ; vedúci záverečnej práce Ivan Imrich , 2017 . 82 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. Analýza produkčných parametrov hovädzieho dobytka na vybranej farme / Vladimíra Moravčíková ; vedúci záverečnej práce Ivan Imrich , 2017 . 67 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Hodnotenie zaburinenosti a jej regulácia / Imrich Burkuš ; vedúci záverečnej práce Jozef Smatana , 2017 . 64 s, [26] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Produkcia a kvalita mäsa na farme chovu býkov s voľným ustajnením / Martin Čačo ; vedúci záverečnej práce Mária Angelovičová , 2017 . 106 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre (v diplomovke uvedené nesprávne FAPZ SPU v Nitre) . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Vplyv ustajnenia na výskyt krívania a ochorení končatín u dojníc / Eva Šimuneková ; školiteľ Ivan Imrich , 2017 . 67 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]