Výsledky vyhľadávania

  1. Bezpečnosť práce a ochrana zdravia / Martin Kotus ... [et al.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 149 s, [8] s príl . ISBN 978-80-552-1636-2 . [12, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 2]

  2. Manažérstvo rizika / Marián Bujna a kol. . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 219 s . ISBN 978-80-552-1629-4 . [25, z toho voľných 13, prezenčne+víkend 2]

  3. Elektrotechnika : návody na laboratórne cvičenia / Stanislav Paulovič . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 104 s . ISBN 978-80-552-1659-1 . [10, z toho voľných 8, prezenčne+víkend 1]

  4. Analýza nebezpečenstiev v automobilovom priemysle / Zuzana Pivarčiová ; vedúci záverečnej práce Miroslav Žitňák , 2016 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24829 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Analýza rizika na výrobnej linke / Beáta Cigáneková ; vedúci záverečnej práce Peter Čičo , 2016 . 51 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=20312 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Príprava organizácie na proces certifikácie / Denis Vanko ; vedúci záverečnej práce Jozef Rédl ; konzultant Emília Jurisová , 2016 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra konštruovania strojov TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25647 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. Posudzovanie rizika z hľadiska bezpečnosti výrobného procesu / Miloš Jenis ; vedúci záverečnej práce Martin Kotus , 2016 . 44 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24864 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Bezpečnosť práce v objektoch živočíšnej výroby / Tomáš Apacs ; vedúci záverečnej práce Miroslav Žitňák , 2016 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24823 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Analýza rizika na vybranom zariadení / Patrik Horeháj ; vedúci záverečnej práce Peter Čičo , 2016 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24533 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Analýza rizika technického zariadenia vo vybranej prevádzke / Simon Zábušek ; vedúci bakalárskej práce Peter Čičo , 2016 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24540 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]