Výsledky vyhľadávania

 1. Bezpečné pracovné prostredie / [autori Juraj Sinay, Michaela Balážiková, Michal Hovanec] . Košice :  Technická univerzita , 2017 . 84 s . ISBN 978-80-553-3139-3 . [2, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1, počet rezervácií 1]

 2. Elektrotechnika : návody na laboratórne cvičenia / Stanislav Paulovič . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 104 s . ISBN 978-80-552-1659-1 . [10, z toho voľných 7, prezenčne+víkend 1]

 3. Manažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikoch / Martina Prístavková ; vedúci záverečnej práce Miroslav Žitňák , 2017 . 159 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 4. Bezpečnosť práce a ochrana zdravia / Martin Kotus ... [et al.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 149 s, [8] s príl . ISBN 978-80-552-1636-2 . [12, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 2]

 5. Manažérstvo rizika / Marián Bujna a kol. . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 219 s . ISBN 978-80-552-1629-4 . [25, z toho voľných 8, prezenčne+víkend 2]

 6. Building of quality managerial system in selected company / Nina Kusyová ; lecturer Zuzana Kapsdorferová , 2016 . 91 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22400 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Analýza nebezpečenstiev v automobilovom priemysle / Zuzana Pivarčiová ; vedúci záverečnej práce Miroslav Žitňák , 2016 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24829 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Analýza rizika na výrobnej linke / Beáta Cigáneková ; vedúci záverečnej práce Peter Čičo , 2016 . 51 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=20312 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Príprava organizácie na proces certifikácie / Denis Vanko ; vedúci záverečnej práce Jozef Rédl ; konzultant Emília Jurisová , 2016 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra konštruovania strojov TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25647 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Posudzovanie rizika z hľadiska bezpečnosti výrobného procesu / Miloš Jenis ; vedúci záverečnej práce Martin Kotus , 2016 . 44 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24864 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]