Výsledky vyhľadávania

 1. Manažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikoch / Martina Prístavková ; vedúci záverečnej práce Miroslav Žitňák , 2017 . 159 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31659 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Bezpečné pracovné prostredie / [autori Juraj Sinay, Michaela Balážiková, Michal Hovanec] . Košice :  Technická univerzita , 2017 . 84 s . ISBN 978-80-553-3139-3 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

 3. Analýza rizika na vybranom skúšobnom zariadení / Štefan Cvíčela ; vedúci práce Peter Čičo , 2017 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27422 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 4. Spôsoby identifikácie nebezpečenstiev v pracovnom procese / Jakub Mócik ; vedúci záverečnej práce Miroslav Žitňák , 2017 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28905 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 5. Prevádzková bezpečnosť kovoobrábacích strojov / Dominik Ferenci ; vedúci záverečnej práce Koloman Krištof , 2017 . 52 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra strojov a výrobných biosystémov TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26550 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 6. Vplyv kvality pracovného prostredia na vznik chorôb z povolania / Martin Németh ; vedúci záverečnej práce Miroslav Žitňák , 2017 . 43 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28906 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 7. Protipožiarna ochrana a bezpečnosť na stavbe / Ľubica Horniaková ; školiteľ Maroš Korenko , 2017 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24188 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 8. Elektrotechnika : návody na laboratórne cvičenia / Stanislav Paulovič . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 104 s . ISBN 978-80-552-1659-1 . [10, z toho voľných 9, prezenčne+víkend 1]

 9. Analýza požiarneho nebezpečenstva technologického procesu / Daniel Hasič ; vedúci záverečnej práce Peter Čičo , 2017 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27424 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v drevospracujúcom priemysle / Peter Horeš ; vedúci záverečnej práce Martin Kotus , 2017 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26066 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha