Výsledky vyhľadávania

  1. Elektrotechnika : návody na laboratórne cvičenia / Stanislav Paulovič . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 104 s . ISBN 978-80-552-1659-1 . [10, z toho voľných 7, prezenčne+víkend 1]

  2. Manažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikoch / Martina Prístavková ; vedúci záverečnej práce Miroslav Žitňák , 2017 . 159 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Bezpečné pracovné prostredie / [autori Juraj Sinay, Michaela Balážiková, Michal Hovanec] . Košice :  Technická univerzita , 2017 . 84 s . ISBN 978-80-553-3139-3 . [2, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]

  4. Manažérstvo rizika / Marián Bujna a kol. . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 219 s . ISBN 978-80-552-1629-4 . [25, z toho voľných 13, prezenčne+víkend 2]

  5. Bezpečnosť práce a ochrana zdravia / Martin Kotus ... [et al.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 149 s, [8] s príl . ISBN 978-80-552-1636-2 . [12, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 2]

  6. Analýza nebezpečenstiev v automobilovom priemysle / Zuzana Pivarčiová ; vedúci záverečnej práce Miroslav Žitňák , 2016 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24829 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. Analýza rizika na výrobnej linke / Beáta Cigáneková ; vedúci záverečnej práce Peter Čičo , 2016 . 51 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=20312 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Príprava organizácie na proces certifikácie / Denis Vanko ; vedúci záverečnej práce Jozef Rédl ; konzultant Emília Jurisová , 2016 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra konštruovania strojov TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25647 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Posudzovanie rizika z hľadiska bezpečnosti výrobného procesu / Miloš Jenis ; vedúci záverečnej práce Martin Kotus , 2016 . 44 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24864 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Bezpečnosť práce v objektoch živočíšnej výroby / Tomáš Apacs ; vedúci záverečnej práce Miroslav Žitňák , 2016 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24823 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]