Výsledky vyhľadávania

 1. Finanzwirtschaft . 44 , 1-12 , 1990 . Berlin : Verlag die Wirtschaft . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 2. Sozialistische Finanzwirtschaft . 43 , 1-6 , 1989 . Berlin : Verlag die Wirtschaft . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 3. Finance a úvěr = Czech journal of economics and finance . Dobříš :  Datakonekt , 1953- . ISSN 0015-1920 . http://journal.fsv.cuni.cz .
  časopis

  časopis


 4. Účtovníctvo - Audítorstvo - Daňovníctvo : v teórii a praxi . Bratislava :  SÚVAHA , 1997- . ISSN 1335-2024 . http://www.suvaha.sk .
  časopis

  časopis


 5. 5.Obchod

  Obchod : marketing, retail, FMCG . Bratislava :  Mafra Slovakia , 1996- . ISSN 1335-2008 .
  časopis

  časopis


 6. Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko . Bratislava :  Mafra Slovakia , 1992- . ISSN 1335-4701 . www.hnoline.sk .
  časopis

  časopis


 7. Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2000- . ISSN 1335-7034 . http://www.daneauctovnictvo.sk .
  časopis

  časopis


 8. 8.Profit

  Profit : inšpirujte sa . Bratislava :  Petit Press , 1998- . ISSN 1335-4620 . http://profit.etrend.sk .
  časopis

  časopis


 9. 9.Forbes

  Forbes . Nitra :  Barecz & Conrad Media , 2010- . ISSN 1338-2527 . http://www.forbes.sk/ .
  časopis

  časopis


 10. Scientia Iuventa 2017 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie, 20. apríl 2017, Banská Bystrica / editori Martin Kiaba, Simona Šályová, Zuzana Huliaková . Banská Bystrica :  Belianum , 2017 . 1 CD-ROM (484 s) . ISBN 978-80-557-1260-4 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha