Výsledky vyhľadávania

 1. Accounting information systems / Marshall B. Romney, Paul John Steinbart . Harlow :  Pearson , c2018 . 767 s . ISBN 978-1-292-22008-6 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 2. Základy účtovníctva : (zbierka úloh) / Iveta Košovská, Alexandra Ferenczi Vaňová, Ivana Váryová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 214 s, [24] s príl . ISBN 978-80-552-1807-6 . [15, z toho voľných 13, prezenčne+víkend 2]

 3. Účtovníctvo - Audítorstvo - Daňovníctvo : v teórii a praxi . Bratislava :  SÚVAHA , 1997- . ISSN 1335-2024 . http://www.suvaha.sk .
  časopis

  časopis


 4. Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2000- . ISSN 1335-7034 . http://www.daneauctovnictvo.sk .
  časopis

  časopis


 5. Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít . Bratislava :  Verlag Dashöfee , 1998- . ISSN 1335-2814 . http://onnut.dashofer.sk/onn/? .
  časopis

  časopis


 6. Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva . Roč. 22 , č. 1-12 , 2017 . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2017 . ISSN 1335-7034 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 7. Vybrané vyučovacie metódy v odbornom ekonomickom predmete a ich didaktická účinnosť / Dušan Staš ; vedúci záverečnej práce Katarína Némethová , 2017 . 42 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Katedra Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Komparácia využitia ekonomického softvéru a klasickej metódy vo výučbe účtovníctva / Michaela Chúťková ; vedúci záverečnej práce Katarína Némethová , 2017 . 51 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Evidencia a účtovanie pohľadávok a záväzkov vo vybranom podnikateľskom subjekte / Katarína Zobolová ; vedúci záverečnej práce Iveta Košovská , 2017 . 71 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29145 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Účtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podniku / Michaela Šimáková ; vedúci záverečnej práce Anna Látečková , 2017 . 48 s, [10] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28792 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]