Výsledky vyhľadávania

 1. Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2000- . ISSN 1335-7034 . http://www.daneauctovnictvo.sk .
  časopis

  časopis


 2. Účtovníctvo - Audítorstvo - Daňovníctvo : v teórii a praxi . Bratislava :  SÚVAHA , 1997- . ISSN 1335-2024 . http://www.suvaha.sk .
  časopis

  časopis


 3. Vybrané vyučovacie metódy v odbornom ekonomickom predmete a ich didaktická účinnosť / Dušan Staš ; vedúci záverečnej práce Katarína Némethová , 2017 . 42 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Katedra Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Komparácia využitia ekonomického softvéru a klasickej metódy vo výučbe účtovníctva / Michaela Chúťková ; vedúci záverečnej práce Katarína Némethová , 2017 . 51 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Analýza účtovnej závierky / Anna Šlosárová, Miriama Blahušiaková . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2017 . 440 s . ISBN 978-80-8168-589-7 . [3, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 2, počet rezervácií 3]

 6. Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít . Bratislava :  Verlag Dashöfee , 1998- . ISSN 1335-2814 . http://onnut.dashofer.sk/onn/? .
  časopis

  časopis


 7. Základy účtovníctva / Anna Látečková . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 175 s , [14] s príl . ISBN 978-80-552-1634-8 . [22, z toho voľných 14, prezenčne+víkend 2]

 8. Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva . Roč. 21 , č. 1-12 , 2016 . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2016 . ISSN 1335-7034 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 9. Uplatnenie účtovných informácií v podnikovom riadení / Eva Martincová ; vedúci záverečnej práce Anna Látečková , 2016 . 66 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22205 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu / Denisa Petrušková ; vedúci záverečnej práce Petra Krutáková , 2016 . 64 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra účtovníctva FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21892 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]