Výsledky vyhľadávania

 1. Hrana i ishrana . 31 , 1990 . Beograd : Savez družstva za unapredenje ishrana narod Jugoslavije . ISSN 0018-6872 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 2. Hrana i ishrana . 30 , 1989 . Beograd : Savez društava za unapredenje ishrane naroda Jugoslavije . ISSN 0018-6872 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 3. Annales de la Nutrition et de l' Alimentation . 23 , 1-6 , 1969 . Paris : Centre National de la Recherche Scientifique . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 4. Zdravotná bezpečnosť potravín / Martina Fikselová, Martin Mellen, Slavomír Marcinčák . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 119 s . ISBN 978-80-552-1817-5 . [10, z toho voľných 8, prezenčne+víkend 2]

 5. Praktické uplatňovanie systémov legislatívy a kontroly potravín / Jozef Golian ... [et al.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 153 s . ISBN 978-80-552-1787-1 . [16, z toho voľných 14, prezenčne+víkend 2]

 6. STN EN ISO 11290-1: 2018 (56 0101), Mikrobiológia potravinárskeho reťazca. Horizontálna metóda na dôkaz a stanovenie počtu baktérií Listeria monocytogenes a iných druhov Listeria. Časť 1, Metóda dôkazu (ISO 11290-1: 2017) = Microbiology of the food chain. Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. Part 1, Detection method (ISO 11290-1:2017) . Bratislava :  Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR (Bratislava Slovensko) , 2018 . 36 s .
  kniha

  kniha


 7. Výživa a potraviny . Praha :  Výživaservis , 1995- . ISSN 1211-846X . http://www.vyzivaspol.cz/casopis-vyziva-a-potraviny/ .
  časopis

  časopis


 8. Falšovanie a autentifikácia potravín / Alica Bobková, Ľubomír Belej . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre , 2018 . 179 s . ISBN 978-80-552-1798-7 . [20, z toho voľných 18, prezenčne+víkend 2]

 9. Chémia potravín / Alena Vollmannová, Janette Musilová, Dana Urminská a kolektív . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 543 s . ISBN 978-80-552-1814-4 . [25, z toho voľných 22, prezenčne+víkend 2]

 10. Výživa a potraviny . Roč. 72 , č. 1-6 , 2017 . Praha :  Výživaservis , 2017 . ISSN 1211-846X . [1, z toho voľných 0]
  časopis

  časopis