Výsledky vyhľadávania

 1. Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky . Bratislava :  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR , 2010- . http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=126 .
  časopis

  časopis


 2. Študentská vedecká konferencia FEŠRR 2017 / [zostavil Valéria Magáthová] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 13 s . ISBN 978-80-552-1675-1 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]

 3. Vybrané faktory rozvoja vidieckych regiónov (okres Bánovce nad Bebravou) / Monika Gunišová ; vedúci záverečnej práce Marcela Chreneková , 2017 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Community-Led Local Development for the programming period 2014-2020 / Penpisut Promma ; supervising lecturer Ivan Takáč , 2017 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Význam malých a stredných podnikov pri rozvoji vybraného regiónu / Lucia Nemcová ; vedúci záverečnej práce Ondrej Beňuš , 2017 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Analýza vnútorného rozvojového potenciálu vybranej obce / Tomáš Rajcz ; školiteľ Monika Gubáňová , 2017 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Činnosť vybraných regionálnych rozvojových agentúr / Erika Matesková ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2017 . 57 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Zhodnotenie hospodársko-sociálnej interakcie mesto - vidiek v rámci Žilinského kraja / Simona Kotvasová ; vedúci bakalárskej práce Marián Kováčik , 2017 . 49 s, [24] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Rozvojový potenciál a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj obcí Veľký Lapáš a Čechynce / Jana Mandelíková ; školiteľ Maroš Valach , 2017 . 61 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Činnosť regionálnych rozvojových agentúr vo vybranom regióne / Veronika Betáková ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2017 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]