Výsledky vyhľadávania

 1. Študentská vedecká aktivita 2018 [elektronický zdroj] : zborník prác študentov / Maráková Vanda (ed.) . Banská Bystrica :  Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela , c2018 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-557-1401-1 . [1, z toho voľných 1]

 2. Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky . Bratislava :  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR , 2010- . http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=126 .
  časopis

  časopis


 3. Študentská vedecká konferencia FEŠRR 2018 / [zostavil Valéria Magáthová] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 10 s . ISBN 978-80-552-1836-6 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]

 4. Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky . Roč. 49 , č. 11-24 Zv. 2 , 2017 . Bratislava :  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR , 2017 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 5. Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky . Roč. 49 , č. 1-10 Zv. 1 , 2017 . Bratislava :  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR , 2017 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 6. Vybrané faktory rozvoja vidieckych regiónov (okres Bánovce nad Bebravou) / Monika Gunišová ; vedúci záverečnej práce Marcela Chreneková , 2017 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23196 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Community-Led Local Development for the programming period 2014-2020 / Penpisut Promma ; supervising lecturer Ivan Takáč , 2017 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28823 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Význam malých a stredných podnikov pri rozvoji vybraného regiónu / Lucia Nemcová ; vedúci záverečnej práce Ondrej Beňuš , 2017 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26999 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Analýza vnútorného rozvojového potenciálu vybranej obce / Tomáš Rajcz ; školiteľ Monika Gubáňová , 2017 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26472 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Činnosť vybraných regionálnych rozvojových agentúr / Erika Matesková ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2017 . 57 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26471 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]