Výsledky vyhľadávania

 1. Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky . Bratislava :  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR , 2010- . http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=126 .
  časopis

  časopis


 2. Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky . Roč. 49 , č. 11-24 Zv. 2 , 2017 . Bratislava :  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR , 2017 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 3. Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky . Roč. 49 , č. 1-10 Zv. 1 , 2017 . Bratislava :  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR , 2017 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 4. Súčasný stav a vývojové tendencie cestovného ruchu v Nitrianskom kraji / Angelika Bahíková ; školiteľ Vladimír Matušek , 2017 . 64 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra matematiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25683 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja [elektronický zdroj] : študijná príručka 2017 – 2018 / zostavili Oľga Roháčiková ... [et al.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 1 online zdroj (158 s) . ISBN 978-80-552-1708-6 . http://ves.uniag.sk/files/pdf/lumlrd7byisgj5e51t7bpux2fn5s5k.pdf . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Nezmestnanosť a jej vplyv na rozvoj vybraného regiónu [!] / Sabína Gaľová ; vedúci záverečnej práce Mária Farkašová , 2017 . 45 s, [2] s text príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra matematiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25972 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Modelovanie regionálneho rozvoja. I, Vybrané kvantitatívne metódy a techniky / / Ľubica Bartová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 90 s . ISBN 978-80-552-1633-1 . http://spu.fem.uniag.sk/ksov/predmety/modelovanie_regionalneho_rozvoja/StMaterial/prednasky/Bartova_ucebnicaMRR.pdf . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]

 8. Študentská vedecká konferencia FEŠRR 2017 / [zostavil Valéria Magáthová] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 13 s . ISBN 978-80-552-1675-1 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]

 9. Vybrané faktory rozvoja vidieckych regiónov (okres Bánovce nad Bebravou) / Monika Gunišová ; vedúci záverečnej práce Marcela Chreneková , 2017 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23196 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Community-Led Local Development for the programming period 2014-2020 / Penpisut Promma ; supervising lecturer Ivan Takáč , 2017 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28823 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]