Výsledky vyhľadávania

 1. Environmental biotechnology : biodegradation, bioremediation, and bioconversion of xenobiotics for sustainable development / edited by Jeyabalan Sangeetha ... [et al.] . Oakville :  AAP , c2017 . xxi, 411 s . ISBN 978-1-77188-362-7 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 2. Udržateľné využitie pamiatkových objektov / Stanislav Dvonč ; vedúci záverečnej práce Katarína Melichová , 2017 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25452 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Ecosystem functions and management : theory and practice / Harpinder Sandhu editor . Cham :  Springer , c2017 . 220 s . ISBN 978-3-319-53966-9 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 4. Smart city v praxi : jak pomocí moderních technologií vytvářet město příjemné k životu a přátelské k podnikání / Jakub Slavík . Praha :  Profi Press , 2017 . 144 s . ISBN 978-80-86726-80-9 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  Smart city v praxi

  kniha


 5. Národná správa o rozvoji miest SR pre potreby konferencie HABITAT III : september 2016 . Bratislava :  Ministerstvo dopravy a výstavby SR , 2017 . 67 s . ISBN 978-80-971914-3-6 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 6. Zborník abstraktov XV. vedeckej konferencie študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj] : 26. apríl 2017 / zostavovatelia zborníka Alena Vollmannová, Jana Maková, Dominik Hollý . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 1 online zdroj (79 s ) . ISBN 978-80-552-1662-1 . http://ves.uniag.sk/files/pdf/0km3fxqxq4y8n42cmt89b9we19ctk0.pdf . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Ekologické inovácie - prostriedok zvyšovania konkurencieschopnosti / Daniel Hrotek ; vedúci záverečnej práce Tomáš Pechočiak , 2017 . 48 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra matematiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29841 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Empirická analýza individuálnych preferencií k plateniu environmentálnej dane / Petra Ďurkáčová ; vedúci záverečnej práce Jozef Palkovič , 2017 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26601 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Komparatívna analýza krajín EÚ z hľadiska vybraných aspektov udržateľného rozvoja / Dominika Káploczká ; školiteľ Jozef Palkovič , 2017 . 68 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27310 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Economic growth and sustainable development: the case of China Case / Zuzana Habánová ; supervising lecturer Artan Qineti , 2017 . 83 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hospodárskej politiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26083 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]