Výsledky vyhľadávania

 1. Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2004- . ISSN 1336-5452 . http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_%28online%29/uvod/. http://www.degruyter.com/view/j/aree .
  časopis

  časopis


 2. Environmental biotechnology : biodegradation, bioremediation, and bioconversion of xenobiotics for sustainable development / edited by Jeyabalan Sangeetha ... [et al.] . Oakville :  AAP , c2017 . xxi, 411 s . ISBN 978-1-77188-362-7 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 3. Marshy salt-soil improvement and development. Volume I, Theory and practices / / Hongbo Shao editor . New York :  Nova Publishers , c2017 . ix, 236 s . ISBN 978-1-53610-427-1 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 4. Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development : international scientific journal on bioeconomy and sustainable development . Nitra :  Slovak Agricultural University , 2012- . ISSN 1338-8339 . http://www.vua.uniag.sk/journal .
  časopis

  časopis


 5. Udržateľné využitie pamiatkových objektov / Stanislav Dvonč ; vedúci záverečnej práce Katarína Melichová , 2017 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Ecosystem functions and management : theory and practice / Harpinder Sandhu editor . Cham :  Springer , c2017 . 220 s . ISBN 978-3-319-53966-9 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 7. Smart city v praxi : jak pomocí moderních technologií vytvářet město příjemné k životu a přátelské k podnikání / Jakub Slavík . Praha :  Profi Press , 2017 . 144 s . ISBN 978-80-86726-80-9 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  Smart city v praxi

  kniha


 8. Národná správa o rozvoji miest SR pre potreby konferencie HABITAT III : september 2016 . Bratislava :  Ministerstvo dopravy a výstavby SR , 2017 . 67 s . ISBN 978-80-971914-3-6 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 9. Zborník abstraktov XV. vedeckej konferencie študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj] : 26. apríl 2017 / zostavovatelia zborníka Alena Vollmannová, Jana Maková, Dominik Hollý . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 1 online zdroj (79 s ) . ISBN 978-80-552-1662-1 . http://ves.uniag.sk/files/pdf/0km3fxqxq4y8n42cmt89b9we19ctk0.pdf . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development : international scientific journal on bioeconomy and sustainable development . Vol. 5 , No. 1-2 , 2016 . Nitra :  Slovak Agricultural University , 2016 . ISSN 1338-8339 . [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis