Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Odpady

  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov . Bratislava :  EPOS , 2001- . ISSN 1335-7808 .
  časopis

  časopis


 2. Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie . Banská Bystrica :  Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku , 1958- . ISSN 0322-886X . http://www.zzvh.sk/archiv/ .
  časopis

  časopis


 3. The Bulletin of the British Ecological Society : your magazine from the British Ecological Society . London :  British Ecological Society , 1970- . ISSN 0306-8307 . www.britishecologicalsociety.org .
  časopis

  časopis


 4. Vodní hospodářství . Praha :  Vodní hospodářství , 1995- . ISSN 1211-0760 . www.vodnihospodarstvi.cz .
  časopis

  časopis


 5. Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie . Bratislava :  Ústav krajinnej ekológie SAV , 1967- . ISSN 0044-4863 . http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal&journal_no=58 .
  časopis

  časopis


 6. Enviro Nitra 2017 [elektronický zdroj] : 22nd international scientific conference, 4th – 6th October 2017, Mountain hotel AKADEMIK - Račkova dolina / editors Klaudia Halászová ... [et al.] . Nitra :  Slovak University of Agriculture , 2018 . 1 CD-ROM (48 s) . ISBN 978-80-552-1800-7 . http://www.slpk.sk/eldo/2018/dl/9788055218007.pdf . [3, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 7. Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie . Roč. 60 , č. 1-12 , 2017 . Banská Bystrica :  Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku , 2017 . ISSN 0322-886X . [1, z toho voľných 0]
  časopis

  časopis


 8. 8.Odpady

  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov . Roč. 17 , č. 1-12 , 2017 . Bratislava :  EPOS , 2017 . ISSN 1335-7808 . [1, z toho voľných 0]
  časopis

  časopis


 9. Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí . Bratislava :  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky , 1996- . ISSN 1335-1877 . www.enviromagazin.sk .
  časopis

  časopis


 10. Biotechnologie, agronomie, société et environnement = Biotechnology, agronomy, society and environment . Gembloux :  Les Presses agronomiques de Gembloux asbl , 1997- . ISSN 1370-6233 . http://www.pressesagro.be/base .
  časopis

  časopis