Výsledky vyhľadávania

 1. Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie . Bratislava :  Ústav krajinnej ekológie SAV , 1967- . ISSN 0044-4863 . http://147.213.211.222/taxonomy/term/370. http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal&journal_no=58 .
  časopis

  časopis


 2. Vodní hospodářství . Praha :  Vodní hospodářství , 1995- . ISSN 1211-0760 . www.vodnihospodarstvi.cz .
  časopis

  časopis


 3. 3.Odpady

  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov . Bratislava :  EPOS , 2001- . ISSN 1335-7808 .
  časopis

  časopis


 4. Hodnotenie využívania prírodného zdroja vo vybranej oblasti / Peter Vitko ; školiteľ Daniela Halmová , 2017 . 40 s, [7] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Inventarizácia environmentálnych záťaží vo vybranom regióne / Ivan Kohút ; vedúci záverečnej práce Marián Kotrla , 2016 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionálnej bioenergetiky FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Vodné hospodárstvo v Číne / Huan Tian ; vedúci záverečnej práce Jaroslav Antal , 2017 . 29 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Bilancia priesakových kvapalín na zrekultivovanej skládke / Erik Vanya ; vedúci záverečnej práce Lucia Tátošová , 2017 . 78 s, [5] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Snow an ecological phenomenon : international scientific conference / [editors Bernard Šiška, Pavol Nejedlík, Mariana Eliašová] . Nitra :  Garmond , 2017 . 47 s . ISBN 978-80-89703-47-0 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Snow an ecological phenomenon : international scientific conference / editors Bernard Šiška, Pavol Nejedlík, Mariana Eliašová . Nitra :  Garmond , 2017 . 1 CD-ROM (87 s) . ISBN 978-80-85754-40-7
  Kategória EPCA: FAI . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 10. Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí . Bratislava :  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky , 1996- . ISSN 1335-1877 . www.enviromagazin.sk .
  časopis

  časopis