Výsledky vyhľadávania

 1. Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie . Bratislava :  Ústav krajinnej ekológie SAV , 1967- . ISSN 0044-4863 . http://147.213.211.222/taxonomy/term/370. http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal&journal_no=58 .
  časopis

  časopis


 2. Vodní hospodářství . Praha :  Vodní hospodářství , 1995- . ISSN 1211-0760 . www.vodnihospodarstvi.cz .
  časopis

  časopis


 3. 3.Odpady

  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov . Bratislava :  EPOS , 2001- . ISSN 1335-7808 .
  časopis

  časopis


 4. Ekonomika životného prostredia a prírodných zdrojov / Mária Fáziková . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 148 s . ISBN 978-80-552-1658-4 . [12, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 2]

 5. JAVYS u nás : magazín o našom okolí . Jaslovské Bohunice :  Jadrová a vyraďovacia spoločnosť , 2009- . ISSN 1337-5962 .
  časopis

  časopis


 6. Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie . Banská Bystrica :  Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku , 1958- . ISSN 0322-886X . http://www.zzvh.sk/archiv/ .
  časopis

  časopis


 7. Biotechnologie, agronomie, société et environnement = Biotechnology, agronomy, society and environment . Gembloux :  Les Presses agronomiques de Gembloux asbl , 1997- . ISSN 1370-6233 . http://www.pressesagro.be/base .
  časopis

  časopis


 8. Ekológia : international journal for ecological problems of the biosphere . Bratislava :  NOI Press , 1993- . ISSN 1335-342X . http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal&journal_no=57. http://www.degruyter.com/view/j/eko .
  časopis

  časopis


 9. Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí . Bratislava :  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky , 1996- . ISSN 1335-1877 . www.enviromagazin.sk .
  časopis

  časopis


 10. Zhodnotenie kvality vybraných zložiek životného prostredia v okrese Tvrdošín / Jana Špulierová ; vedúci záverečnej práce Peter , 2017 . 60 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]