Výsledky vyhľadávania

 1. Závislosť študentov stredných škôl od informačných technológií / Lívia Kunst Krížová ; školiteľ Darina Tóthová , 2017 . 49 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Katedra pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. 2.ITlib

  ITlib : informačné technológie a knižnice . Bratislava :  Centrum VTI SR , 2001- . ISSN 1335-793X . http://www.cvtisr.sk/itlib/ .
  časopis

  časopis


 3. Moderní řízení : časopis vydavatelství Economia . Praha :  Economia , 1966- . ISSN 0026-8720 . www.modernirizeni.ihned.cz .
  časopis

  časopis


 4. IT Systems . Brno :  CCB , 2000- . ISSN 1802-002X . www.systemonline.cz .
  časopis

  časopis


 5. Moderní řízení : časopis vydavatelství Economia . Roč. 51 , č. 1-12 , 2016 . Praha :  Economia , 2016 . ISSN 0026-8720 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 6. ITlib : informačné technológie a knižnice . Roč. 20 , č. 1-4 , 2016 . Bratislava :  Centrum VTI SR , 2016 . ISSN 1335-793X . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 7. Návrh modelu fungovania technologického klastra v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja na príklade existujúceho subjektu / Soňa Rácová ; vedúci záverečnej práce Martin Mariš , 2016 . 80 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23575 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Využitie prostriedkov informačnej techniky pri zavlažovaní / Michal Vörös ; vedúci záverečnej práce Ján Jobbágy , 2016 . 41 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra strojov a výrobných systémov TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21293 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Analýza využívania vybraných prvkov informačných technológií pri riadení prevádzky strojov na podnikovej úrovni / Martin Valkovič ; vedúci záverečnej práce Jozef Ďuďák , 2016 . 58 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra strojov a výrobných systémov TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23027 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Optimalizácia a znižovanie nákladov IT infraštruktúry z pohľadu IT ako služby / Martin Lipovský ; vedúci diplomovej práce Darina Tóthová , 2016 . 63 s . Diplomová práca (Ing.). - Centrum informačných technológií FEM SPU v Nitre (v diplomovke uvedené nesprávne TF SPU v Nitre) . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22580 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]