Výsledky vyhľadávania

 1. Moderní řízení : časopis vydavatelství Economia . Praha :  Economia , 1966- . ISSN 0026-8720 . www.modernirizeni.ihned.cz .
  časopis

  časopis


 2. 2.ITlib

  ITlib : informačné technológie a knižnice . Bratislava :  Centrum VTI SR , 2001- . ISSN 1335-793X . http://www.cvtisr.sk/itlib/ .
  časopis

  časopis


 3. IT Systems . Brno :  CCB , 2000- . ISSN 1802-002X . www.systemonline.cz .
  časopis

  časopis


 4. Accounting information systems / Marshall B. Romney, Paul John Steinbart . Harlow :  Pearson , c2018 . 767 s . ISBN 978-1-292-22008-6 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 5. Závislosť študentov stredných škôl od informačných technológií / Lívia Kunst Krížová ; školiteľ Darina Tóthová , 2017 . 49 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Katedra pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Technologické základy infraštruktúry priestorových informácií / Ladislav Grežo ; vedúci záverečnej práce Marcel Kliment ; konzultant Jakub Kočica , 2017 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Moderní řízení : časopis vydavatelství Economia . Roč. 51 , č. 1-12 , 2016 . Praha :  Economia , 2016 . ISSN 0026-8720 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 8. ITlib : informačné technológie a knižnice . Roč. 20 , č. 1-4 , 2016 . Bratislava :  Centrum VTI SR , 2016 . ISSN 1335-793X . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 9. Knižnica : revue pre knihovníctvo a bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, ochranu dokumentov, biografistiku, archív a múzeum knihy, knižnej grafiky a literárnych pamiatok . Martin :  Slovenská národná knižnica , 2000- . ISSN 1335-7026 . http://www.snk.sk/sk/o-kniznici/o-nas/edicna-cinnost/casopis-kniznica.html .
  časopis

  časopis


 10. Využitie prostriedkov informačnej techniky pri zavlažovaní / Michal Vörös ; vedúci záverečnej práce Ján Jobbágy , 2016 . 41 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra strojov a výrobných systémov TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21293 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]