Výsledky vyhľadávania

 1. 1.ITlib

  ITlib : informačné technológie a knižnice . Bratislava :  Centrum VTI SR , 2001- . ISSN 1335-793X . http://www.cvtisr.sk/itlib/ .
  časopis

  časopis


 2. Moderní řízení : časopis vydavatelství Economia . Praha :  Economia , 1966- . ISSN 0026-8720 . https://modernirizeni.ihned.cz/ .
  časopis

  časopis


 3. Accounting information systems / Marshall B. Romney, Paul John Steinbart . Harlow :  Pearson , c2018 . 767 s . ISBN 978-1-292-22008-6 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 4. IT Systems . Brno :  CCB , 2000- . ISSN 1802-002X . www.systemonline.cz .
  časopis

  časopis


 5. Využitie informačných technológií na podporu marketingu v podniku / Tomáš Tichý ; vedúci záverečnej práce Marcela Hallová , 2017 . 79 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra informatiky FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 6. Závislosť študentov stredných škôl od informačných technológií / Lívia Kunst Krížová ; školiteľ Darina Tóthová , 2017 . 49 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Katedra pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Technologické základy infraštruktúry priestorových informácií / Ladislav Grežo ; vedúci záverečnej práce Marcel Kliment ; konzultant Jakub Kočica , 2017 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27295 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Podniková mobilita / Lukáš Petrák ; vedúci záverečnej práce Eva Oláhová , 2017 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Centrum informačných technológií FEM SPU v Nitre (v bakalárke uvedené nesprávne TF SPU v Nitre) . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25014 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 9. Informačné technológie – marketingový produkt / Marek Martonka ; vedúci záverečnej práce Vladimír Popelka , 2017 . 74 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra informatiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31574 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Moderní řízení : časopis vydavatelství Economia . Roč. 51 , č. 1-12 , 2016 . Praha :  Economia , 2016 . ISSN 0026-8720 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis