Výsledky vyhľadávania

 1. Vinič a víno : odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov . Bratislava :  Z & J , 2001- . ISSN 1335-7514 . www.vinicavino.sk .
  časopis

  časopis


 2. Vinařský obzor : odborný časopis pro vinohradnictví, sklepní hospodářství a obchod vínem . Velké Bílovice :  Svaz vinařů České republiky , 1991- . ISSN 1212-7884 . www.vinarskyobzor.cz .
  časopis

  časopis


 3. Vinařský obzor : odborný časopis pro vinohradnictví, sklepní hospodářství a obchod vínem . Roč. 110 , č. 1-12 , 2017 . Velké Bílovice :  Svaz vinařů České republiky , 2017 . ISSN 1212-7884 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 4. Trh s vínom v SR / Jana Richterová ; vedúci záverečnej práce Martin Richter , 2017 . 64 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28246 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Analýza trhu s vybranou komoditou / Martina Bérešová ; vedúci záverečnej práce Ema Lazorčáková , 2017 . 66 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hospodárskej politiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28049 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 6. Evaluation of grape yield of selected vine varieties after rejuvenation / Michal Anovčín ; supervising lecturer Eduard Pintér , 2017 . 63 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27557 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Vinařská technologie / Josef Balík, Jan Stávek . Valtice :  Národní vinařské centrum , 2017 . 463 s . ISBN 978-80-87498-77-4 . [3, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 2]

 8. Charakteristika a analýza aromatických látok vo vínach / Marta Vričanová ; vedúci záverečnej práce Daniel Bajčan , 2017 . 72 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27102 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Bezpečnosť a hodnotenie vybraných senzorických charakteristík vín z Hontianskeho vinohradníckeho rajóna / Mário Uhler ; školiteľ Dagmar Kozelová , 2017 . 57 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28254 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Druhové zastúpenie mikroorganizmov pri výrobe vína Rizling vlašský / Alica Mladá ; vedúci záverečnej práce Attila Kántor , 2017 . 35 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28427 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]