Výsledky vyhľadávania

 1. Vinič a víno : odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov . Bratislava :  Z & J , 2001- . ISSN 1335-7514 . www.vinicavino.sk .
  časopis

  časopis


 2. Vinařský obzor : odborný časopis pro vinohradnictví, sklepní hospodářství a obchod vínem . Velké Bílovice :  Svaz vinařů České republiky , 1991- . ISSN 1212-7884 . www.vinarskyobzor.cz .
  časopis

  časopis


 3. Vinič a víno : odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov . Roč. 16 , č. 1-6 , 2016 . Bratislava :  Z & J , 2016 . ISSN 1335-7514 . [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis


 4. Vinařský obzor : odborný časopis pro vinohradnictví, sklepní hospodářství a obchod vínem . Roč. 109 , č. 1-12 , 2016 . Velké Bílovice :  Svaz vinařů České republiky , 2016 . ISSN 1212-7884 . [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis


 5. Moderné analytické metódy využívané pri autentifikácii a odhalení falšovania vín / Natália Čeryová ; vedúci záverečnej práce Daniel Bajčan , 2016 . 37 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23569 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Vplyv kvasiniek na senzorické parametre vína / Dominika Konyariková ; školiteľ Soňa Felšöciová , 2016 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28020 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Biologicky cenné látky vybraných druhov vín / Pavol Mrva ; vedúci záverečnej práce Eva Ivanišová , 2016 . 64 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24612 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Vplyv použitia oxidu siričitého na stabilitu a senzorický profil vína vybranej odrody / Simona Balážová ; vedúci záverečnej práce Peter Czako , 2016 . 64 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26945 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Vybrané parametre kvality a bezpečnosti vín odrody Rulandské šedé / Mária Červenková ; školiteľ Martina Fikselová , 2016 . 77 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24641 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Sledovanie odrodovosti akostných vín s prívlastkom od hrozna po hotový výrobok / Lucia Vanková ; vedúci záverečnej práce Peter Czako ; konzultant Ondrej Celeng , 2016 . 79 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23675 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]