Výsledky vyhľadávania

 1. Princip solidarity ve financování služeb sociální péče / Petr Vojtíšek . Praha :  Karolinum , 2018 . 135 s . ISBN 978-80-246-3709-9 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 2. Nástroje sociálnej politiky na miestnej úrovni v okrese Topoľčany / Lenka Balíková ; vedúci záverečnej práce Marcela Chreneková , 2017 . 78 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26597 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Zabezpečovanie sociálnych služieb pre seniorov v podmienkach SR / Mária Capová ; vedúci záverečnej práce Denisa Hanáčková , 2017 . 60 s, [2] s tab príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27673 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Systémy sociálnej starostlivosti uplatňované na Slovensku / Michaela Kupcová ; vedúci záverečnej práce Albín Malejčík , 2016 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre (v bakalárke uvedené nesprávne FEŠRR SPU v Nitre) . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28153 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom verejných a neverejných poskytovateľov / Eva Juhásová ; vedúci záverečnej práce Denisa Hanáčková , 2016 . 78 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22517 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Nástroje sociálnej politiky na miestnej úrovni v okrese Nitra / Erik Duchoň ; vedúci záverečnej práce Marcela Chreneková , 2016 . 94 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23193 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Nástroje sociálnej politiky na miestnej úrovni v okrese Žilina / Dominika Androvičová ; vedúci záverečnej práce Marcela Chreneková , 2016 . 68 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23191 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Systémy sociálnej starostlivosti uplatňované na Slovensku / Petra Malíková ; vedúci záverečnej práce Albín Malejčík , 2016 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra manažmentu FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24549 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Financovanie zariadení pre seniorov / Michaela Sendžová ; vedúci záverečnej práce František Kuzma , 2016 . 62 s, [9] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=20003 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Ekonomika zariadení pre seniorov = Economics of facilities for the elderly / Lukáš Both ; vedúci záverečnej práce František Kuzma ; konzultant Marcel Sedalík , 2016 . 57 s, [11] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21252 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]