Výsledky vyhľadávania

 1. Acta horticulturae et regiotecturae : vedecký časopis pre záhradníctvo, krajinné inžinierstvo, architektúru a ekológiu . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 1998- . ISSN 1335-2563 . http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/. http://www.degruyter.com/view/j/ahr .
  časopis

  časopis


 2. Veda mladých 2017 [elektronický zdroj] = Science of youth 2017 / editors Mária Leitmanová, Andrej Tárník . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 1 CD-ROM (164 s) . ISBN 978-80-552-1688-1 . ISSN 2585-7398 . [3, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 3. Research in landscape architecture : methods and methodology / edited by Adri van den Brink, Diedrich Bruns, Hilde Tobi and Simon Bell . Abingdon :  Routledge , 2017 . 315 s . ISBN 978-1-138-02093-1 . [2, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 4. Uplatnenie vodných prvkov vo vidieckom priestore / Dominika Bošáková ; vedúci bakalárskej práce Ivan Čitáry , 2017 . 34 s, [12] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Sadovnícko-architektonické zhodnotenie vybraného dendrologického objektu / Szilvia Szobiová ; vedúci záverečnej práce Ján Kollár , 2017 . 103 s, [8] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra biotechniky zelene FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Využitie UAV fotogrametrie pri riešení krajinno-architektonických úprav parku v Žiranoch / Katalin Maga ; vedúci záverečnej práce Ľuboš Moravčík , 2017 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 7. Veda mladých 2015 [elektronický zdroj] : [IX. medzinárodná vedecká konferencia] / editori Lackóová Lenka, Jozef Halva . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2016 . 1 CD-ROM (180 s) . ISBN 978-80-552-1473-3 . https://sites.google.com/site/vedamladych/historia . [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 8. Základné výpočty v krajinárstve a záhradníctve / Lucia Maderková, Ján Čimo . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2016 . 204 s . ISBN 978-80-552-1621-8 . [2, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 2]
  kniha

  kniha


 9. Vývoj záhradnej a krajinnej architektúry na Slovensku / Barbora Kuciaková ; vedúci práce Richard Kubišta , 2016 . 100 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22627 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Hledání rajských zahrad : od Elbrusu po sloupy Héraklovy / Ivar Otruba, Tomáš Popelínský ; fotografie: Tomáš Popelínský, Ivar Otruba, Vítězslav Otruba, Lubomír Popelínský, Andrea Kýnová, Věra Kouřilová ; překlad: Miloš Bartoň . Brno :  Masarykova univerzita , 2016 . 472 s . ISBN 978-80-210-8327-1 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha