Výsledky vyhľadávania

 1. Acta horticulturae et regiotecturae : the scientific journal for horticulture, landscape engineering and architecture . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 1998- . ISSN 1335-2563 . http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/. http://www.degruyter.com/view/j/ahr .
  časopis

  časopis


 2. Research in landscape architecture : methods and methodology / edited by Adri van den Brink, Diedrich Bruns, Hilde Tobi and Simon Bell . Abingdon :  Routledge , 2017 . 315 s . ISBN 978-1-138-02093-1 . [2, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 3. Veda mladých 2017 [elektronický zdroj] = Science of youth 2017 / editors Mária Leitmanová, Andrej Tárník . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 1 CD-ROM (164 s) . ISBN 978-80-552-1688-1 . ISSN 2585-7398 . [3, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 4. Sadovnícko-architektonické zhodnotenie vybraného dendrologického objektu / Szilvia Szobiová ; vedúci záverečnej práce Ján Kollár , 2017 . 103 s, [8] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra biotechniky zelene FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Uplatnenie vodných prvkov vo vidieckom priestore / Dominika Bošáková ; vedúci bakalárskej práce Ivan Čitáry , 2017 . 34 s, [12] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Využitie UAV fotogrametrie pri riešení krajinno-architektonických úprav parku v Žiranoch / Katalin Maga ; vedúci záverečnej práce Ľuboš Moravčík , 2017 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Krajinno-architektonická štúdia mestského parku v Užhorode / Olena Lemak ; vedúci záverečnej práce Ľuboš Moravčík ; konzultant Ľubica Feriancová , 2017 . 26 s, [26] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Návrh rekreačného využitia jazernej krajiny medzi vidieckymi sídlami Kameničany a Slávnica / Petra Bialešová ; vedúci záverečnej práce Attila Tóth , 2017 . 34 s, [21] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Landschaft = Landscape / [Herausgeber Christian Schittich] . München :  Edition Detail , 2017 . 199 s . ISBN 978-3-95553-350-2 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 10. Študentská vedecká konferencia FZKI 2017 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov, Nitra - 26. apríl 2017 / zostavovateľ Dušan Igaz . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 50 s . ISBN 978-80-552-1702-4
  Kategória EPCA: FAI . http://ves.uniag.sk/files/pdf/ukvav2ryy7emxpwp325zk4fkt48st3.pdf . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]