Výsledky vyhľadávania

 1. Gesunde Pflanzen : Pflanzenschutz, Verbraucherschutz, Umweltschutz . 57 , 1-8 , 2005 . Berlin : Springer . ISSN 0367-4223 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 2. Gesunde Pflanzen : Pflanzenschutz, Verbraucherschutz, Umweltschutz . 56 , 1-8 , 2004 . Berlin : Blackwell Verlag GmbH . ISSN 0367-4223 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 3. Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí . Bratislava :  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky , 1996- . ISSN 1335-1877 . www.enviromagazin.sk .
  časopis

  časopis


 4. Analýza vnútorného rozvojového potenciálu vybranej obce / Tomáš Rajcz ; školiteľ Monika Gubáňová , 2017 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. VI. ročník doktorandskej vedeckej konferencie s názvom „Mladá veda“ [elektronický zdroj] : „Sociálne, ekonomické, environmentálne a právne aspekty v rozvoji regiónov”, [26. 4. 2017] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 1 CD-ROM (65 s) . ISBN 978-80-552-1680-5 . [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 6. Zhodnotenie výkonu štátnej správy v pôsobnosti vybraných subjektov územnej samosprávy v oblasti ochrany životného prostredia / Margita Litvinová ; vedúci záverečnej práce Jana Ďurkovičová , 2017 . 79 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Kompetencie a pôsobnosti obce ako orgánu ochrany prírody a krajiny / Lucia Pólyová ; vedúci záverečnej práce Jana Ďurkovičová , 2017 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Optimalizácia protipovodňových opatrení v obci Slepčany / Lucia Černáková ; vedúci záverečnej práce Beáta Novotná , 2017 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí . Roč. 21 , č. 1-6 , 2016 . Bratislava :  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky , 2016 . ISSN 1335-1877 . [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis


 10. 21. storočie : magazín pre priemyselnú ekológiu . Bratislava :  Envira , 1998- . ISSN 1335-874X . http://www.21storocie.sk/ .
  časopis

  časopis