Výsledky vyhľadávania

 1. Gesunde Pflanzen : Pflanzenschutz, Verbraucherschutz, Umweltschutz . 57 , 1-8 , 2005 . Berlin : Springer . ISSN 0367-4223 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 2. Gesunde Pflanzen : Pflanzenschutz, Verbraucherschutz, Umweltschutz . 56 , 1-8 , 2004 . Berlin : Blackwell Verlag GmbH . ISSN 0367-4223 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 3. Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí . Bratislava :  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky , 1996- . ISSN 1335-1877 . www.enviromagazin.sk .
  časopis

  časopis


 4. Kompetencie a pôsobnosti obce ako orgánu ochrany prírody a krajiny / Lucia Pólyová ; vedúci záverečnej práce Jana Ďurkovičová , 2017 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Analýza vnútorného rozvojového potenciálu vybranej obce / Tomáš Rajcz ; školiteľ Monika Gubáňová , 2017 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Optimalizácia protipovodňových opatrení v obci Slepčany / Lucia Černáková ; vedúci záverečnej práce Beáta Novotná , 2017 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Zhodnotenie výkonu štátnej správy v pôsobnosti vybraných subjektov územnej samosprávy v oblasti ochrany životného prostredia / Margita Litvinová ; vedúci záverečnej práce Jana Ďurkovičová , 2017 . 79 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Tuning public health in Uzbekistan : guidelines and reference points for agriculture, ecology and environmental protection, medicine, veterinary sciences with a sectoral qualifications framework for public health . Pisa :  Dedalo , 2017 . xi, 197 s, [8] s príl . ISBN 978-88-95613-38-3 . [2, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 9. Ochrana a tvorba životného prostredia / Jaroslav Noskovič a kol. . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 226 s . ISBN 978-80-552-1740-6 . [25, z toho voľných 20, prezenčne+víkend 2]

 10. 21. storočie : magazín pre priemyselnú ekológiu . Bratislava :  Envira , 1998- . ISSN 1335-874X . http://www.21storocie.sk/ .
  časopis

  časopis