Výsledky vyhľadávania

  1. Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Nitra / Kristína Dugová ; vedúci záverečnej práce Maroš Valach , 2017 . 56 s, [8] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Trenčín / Martina Valachová ; vedúci záverečnej práce Maroš Valach , 2017 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Komunikácia medzi samosprávou a jej obyvateľmi v meste Bánovce nad Bebravou / Petra Zajacová ; vedúci záverečnej práce Monika Bumbalová , 2017 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Celoživotné vzdelávanie zamestnancov samospráv vybraných vidieckych obcí Mikroregiónu Cedron - Nitrava / Barbara Belanová ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2017 . 65 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v mestách Partizánske a Bánovce nad Bebravou / Jozef Hurta ; vedúci záverečnej práce Maroš Valach , 2017 . 69 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Ciele a potreby miestnych podnikateľov pri tvorbe rozvojových partnerstiev v meste Bytča / Peter Hujo ; vedúci záverečnej práce Mária Fáziková , 2017 . 100 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. Udržanie tradičných hodnôt života v meste Piešťany / Mária Kotulová ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2017 . 77 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Inovácie v samospráve (obce Mojmírovce, Močenok a Veľké Zálužie) / Lucia Kunová ; vedúci záverečnej práce Monika Bumbalová , 2017 . 71 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Obchodné zmluvy a ich uplatňovanie samosprávnou územnou jednotkou / Martina Martišková ; vedúci záverečnej práce Zuzana Ilková , 2017 . 81 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Košice / Petronela Tkáčová ; vedúci záverečnej práce Maroš Valach , 2017 . 52 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]