Výsledky vyhľadávania

  1. Spracovanie liečivých rastlín podľa zásad správnej poľnohospodárskej a výrobnej praxe / Štefan Konkoľ ; školiteľ Miroslav Habán ; konzultant Daniel Bucko , 2017 . 39 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Vplyv biologicky aktívnych látok rastliny Aloe vera na ľudský organizmus / Lucia Papfyová ; vedúci práce Svätoslav Hluchý , 2017 . 38 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Spracovanie liečivých rastlín podľa zásad správnej pestovateľskej, zberovej a spracovateľskej praxe / Daniel Škodáček ; vedúci záverečnej práce Miroslav Habán , 2016 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23522 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Ekonomika výroby liečivých rastlín na Slovensku / Ivan Šodor ; vedúci záverečnej práce Viktor Porhajaš , 2016 . 52 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21204 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Sila liečivých rastlín / Anna Jakábová . Bratislava :  Plat4M Books , 2016 . 106, [6] s . ISBN 978-80-89642-30-4 . [3, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 2]

  6. Charakteristika a význam vybraných druhov liečivých rastlín / Marcela Macáková ; školiteľ Eleonóra Krivosudská , 2015 . 40 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra fyziológie rastlín FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=15201 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. Vidiecka univerzita tretieho veku. II. modul, Hospodárenie na vidieku. Pracovný zošit II./5, Rodinné ekologické gazdovanie / / [autori Milan Macák, Miroslav Habán, Ondrej Debrecéni] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 40 s . ISBN 978-80-552-1370-5 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

  8. Ekonomika výroby liečivých rastlín vo vybranom podniku / Vojtech Pintér ; vedúci záverečnej práce Viktor Porhajaš , 2015 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23345 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Ekonomika výroby liečivých rastlín na Slovensku / Veronika Bírešová ; školiteľ Viktor Porhajaš , 2014 . 71 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=13585 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Model farmy so zameraním na pestovanie liečivých rastlín / Igor Kababik ; vedúci záverečnej práce Viktor Porhajáš , 2014 . 80 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=13583 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]