Výsledky vyhľadávania

 1. Smart city v praxi : jak pomocí moderních technologií vytvářet město příjemné k životu a přátelské k podnikání / Jakub Slavík . Praha :  Profi Press , 2017 . 144 s . ISBN 978-80-86726-80-9 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  Smart city v praxi

  kniha


 2. Kriminalita a jej vplyv na kvalitu života v Trenčianskom kraji / Lenka Gregorová ; vedúci záverečnej práce Jarmila Lazíková , 2017 . 89 s, [6] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Kompetencie a pôsobnosti obce ako orgánu ochrany prírody a krajiny / Lucia Pólyová ; vedúci záverečnej práce Jana Ďurkovičová , 2017 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Kvalita života vo vybraných sídlach Trenčianskeho samosprávneho kraja / Barbora Sámelová ; vedúci záverečnej práce Martin Mariš , 2016 . 71 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23613 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Kriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióne / Andrej Šútor ; vedúci záverečnej práce Jarmila Lazíková , 2016 . 83 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21904 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Kriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióne / Petra Boledovičová ; vedúci záverečnej práce Jarmila Lazíková , 2016 . 80 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21898 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Environmentálne determinanty kvality života v obci Bánov / Veronika Rišková ; vedúci záverečnej práce , 2016 . 76 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23357 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Analýza preferencií a potrieb obyvateľstva v obciach Žitavany, Obyce a Jedľove Kostoľany / Tomáš Horák ; vedúci diplomovej práce Mária Fáziková ; konzultant Katarína Melichová , 2016 . 55 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23617 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Environmentálne determinanty kvality života v obci Buková / Tomáš Giebel ; školiteľ Daniela Halmová , 2016 . 75 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23350 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Analýza a hodnotenie environmentálnych indikátorov kvality života v obci Spišský Hrhov / Erika Petrovičová ; vedúci záverečnej práce Martin Hauptvogl , 2016 . 62 s, [3] s obr príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27663 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]