Výsledky vyhľadávania

 1. Smart city v praxi : jak pomocí moderních technologií vytvářet město příjemné k životu a přátelské k podnikání / Jakub Slavík . Praha :  Profi Press , 2017 . 144 s . ISBN 978-80-86726-80-9 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  Smart city v praxi

  kniha


 2. Kriminalita a jej vplyv na kvalitu života v Trenčianskom kraji / Lenka Gregorová ; vedúci záverečnej práce Jarmila Lazíková , 2017 . 89 s, [6] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Kompetencie a pôsobnosti obce ako orgánu ochrany prírody a krajiny / Lucia Pólyová ; vedúci záverečnej práce Jana Ďurkovičová , 2017 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Komparácia životnej úrovne obyvateľstva Slovenskej republiky s krajinami V4 / Beáta Helejová ; vedúci záverečnej práce Martina Fúsková , 2016 . 53 s, [9] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Hodnotenie životnej úrovne obyvateľov vybraných krajín sveta / Michaela Šimuneová ; vedúci záverečnej práce Martina Hanová , 2016 . 79 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21392 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci / Daniela Kondéová ; vedúci záverečnej práce Alexander Fehér , 2016 . 52 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23297 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Kvalita života vo vybraných sídlach Nitrianskeho samosprávneho kraja / Zuzana Jančovičová ; vedúci záverečnej práce Martin Mariš , 2016 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23618 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Environmentálne determinanty kvality života v obci Zemné / Marek Sládek ; vedúci bakalárskej práce Daniela Halmová , 2016 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23355 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Environmentálne determinanty kvality života v obci Valaská / Jana Medveďová ; vedúci záverečnej práce Daniela Halmová , 2016 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23352 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Kvalita života vo vybraných sídlach Trenčianskeho samosprávneho kraja / Barbora Sámelová ; vedúci záverečnej práce Martin Mariš , 2016 . 71 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23613 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]