Výsledky vyhľadávania

 1. Smart city v praxi : jak pomocí moderních technologií vytvářet město příjemné k životu a přátelské k podnikání / Jakub Slavík . Praha :  Profi Press , 2017 . 144 s . ISBN 978-80-86726-80-9 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  Smart city v praxi

  kniha


 2. Kriminalita a jej vplyv na kvalitu života v Trenčianskom kraji / Lenka Gregorová ; vedúci záverečnej práce Jarmila Lazíková , 2017 . 89 s, [6] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26481 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Kompetencie a pôsobnosti obce ako orgánu ochrany prírody a krajiny / Lucia Pólyová ; vedúci záverečnej práce Jana Ďurkovičová , 2017 . 50 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26750 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Posúdenie finančnej gramotnosti vybranej vzorky študentov / Denis Joppa ; vedúci záverečnej práce Andrea Boháčiková , 2017 . 52 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra financií FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29392 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Životná úroveň rôznych príjmových skupín domácnosti / Petronela Dúcová ; vedúci záverečnej práce Daniela Hupková , 2017 . 72 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28118 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Porovnanie životnej úrovne obyvateľstva SR s vybranými krajinami / Adam Samek ; vedúci záverečnej práce Daniela Hupková , 2017 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25744 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Analytické porovnanie kvality života vo vybraných krajinách / Miriama Švarbová ; vedúci záverečnej práce Jozef Palkovič , 2017 . 57 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26607 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Materiálne životné podmienky ako jeden z dôležitých aspektov kvality života obyvateľstva / Zuzana Chlebanová ; vedúci záverečnej práce Iveta Zentková , 2017 . 67 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25748 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Skúmanie kvality života obyvateľov EÚ z hľadiska vybraných environmentálnych, sociálno-demografických a ekonomických indikátorov / Mária Michalinová ; vedúci záverečnej práce Eva Matejková , 2017 . 56 s, [5] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25823 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 10. Zamestnanie ako faktor kvality života / Miroslava Salanciová ; vedúci diplomovej práce Iveta Zentková , 2017 . 65 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25745 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]