Výsledky vyhľadávania

 1. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs : Nitra, Slovakia, may 16 -18, 2017 / [editors Tomáš Tóth ... et al.] . Nitra :  Slovak University of Agriculture , 2017 . [129] s . ISBN 978-80-552-1669-0 . [3, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

 2. Kvalita mäsa : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017 / [zostavili Ondrej Debrecéni, Iveta Vavríková] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 192 s . ISBN 978-80-552-1678-2 . [3, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

 3. Potravinářský obzor : magazín o českých a slovenských potravinách . Olomouc :  Agriprint , 2014- . ISSN 2336-4734 .
  časopis

  časopis


 4. Triticum spelta L. a jej potravinárske využitie / Marcela Macáková ; vedúci záverečnej práce Magdaléna Lacko-Bartošová , 2017 . 61 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Posúdenie hospodárskej hodnoty plodov a senzorických vlastností výrobkov z jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) / Martina Gergelová ; vedúci záverečnej práce Marián Miko , 2017 . 57 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Obsah biologicky účinných látok a ich vplyv na antioxidačné vlastnosti čajových nápojov pripravených z rôznych druhov čajov (Camellia sinensis L.) / Ivana Tirdiľová ; vedúci záverečnej práce Radovan Stanovič ; konzultant Július Árvay , 2017 . 68 s, [14] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre (v diplomovke uvedené nesprávne FAPZ SPU v Nitre) . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Bezpečnosť a kontrola potravín [elektronický zdroj] : (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017 / zostavili Jozef Golian, Ľubomír Belej, Jozef Čapla . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 1 CD-R (300 s) . ISBN 978-80-552-1649-2 . [3, z toho voľných 2]

 8. Mikrobiológia potravín / Dana Tančinová ... [et al.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 239 s . ISBN 978-80-552-1642-3 . [33, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 2]

 9. Návody na cvičenia z hodnotenia rizík / Mária Angelovičová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 113 s . ISBN 978-80-552-1683-6 . [15, z toho voľných 11, prezenčne+víkend 2]

 10. Výroba a kvalita ovčích syrov / Martina Horanská ; vedúci záverečnej práce Juraj Čuboň , 2016 . 65 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25252 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]