Výsledky vyhľadávania

 1. Potravinářský obzor : magazín o českých a slovenských potravinách . Olomouc :  Agriprint , 2014- . ISSN 2336-4734 .
  časopis

  časopis


 2. Riziko kontaminácie potravinových surovín kadmiom a olovom v environmentálne zaťaženom prostredí / Miriama Kopernická ; vedúci záverečnej práce Tomáš Tóth , 2017 . 207 s, [63] s príl . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Kvalita bravčového mäsa a faktory, ktoré ju ovplyvňujú / Ján Baran ; vedúci záverečnej práce Juraj Mlynek , 2016 . 36 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Food quality and consumer studies [elektronický zdroj] : strategic partnership Erasmus+ 2014-2017, nr. 2014-1-SK01-KA203-000464 . [Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017] . 1 CD-ROM . [2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Triticum spelta L. a jej potravinárske využitie / Marcela Macáková ; vedúci záverečnej práce Magdaléna Lacko-Bartošová , 2017 . 61 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Koreniny a ich využitie pri výrobe mäsových výrobkov / Richard Gavaľa ; vedúci záverečnej práce Marek Bobko , 2017 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov FBP SPU v Nitre (v bakalárke uvedené nesprávne FAPZ SPU v Nitre) . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Posúdenie hospodárskej hodnoty plodov a senzorických vlastností výrobkov z jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) / Martina Gergelová ; vedúci záverečnej práce Marián Miko , 2017 . 57 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Zaručená tradičná špecialita v EÚ / Nina Pavlovová ; vedúci záverečnej práce Jarmila Lazíková , 2017 . 37 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Obsah biologicky účinných látok a ich vplyv na antioxidačné vlastnosti čajových nápojov pripravených z rôznych druhov čajov (Camellia sinensis L.) / Ivana Tirdiľová ; vedúci záverečnej práce Radovan Stanovič ; konzultant Július Árvay , 2017 . 68 s, [14] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre (v diplomovke uvedené nesprávne FAPZ SPU v Nitre) . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs : Nitra, Slovakia, may 16 -18, 2017 / [editors Tomáš Tóth ... et al.] . Nitra :  Slovak University of Agriculture , 2017 . [129] s . ISBN 978-80-552-1669-0 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]