Výsledky vyhľadávania

 1. Potravinářský obzor : magazín o českých a slovenských potravinách . Olomouc :  Agriprint , 2014- . ISSN 2336-4734 .
  časopis

  časopis


 2. Zdravotná bezpečnosť potravín / Martina Fikselová, Martin Mellen, Slavomír Marcinčák . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 119 s . ISBN 978-80-552-1817-5 . [10, z toho voľných 7, prezenčne+víkend 2]

 3. Falšovanie a autentifikácia potravín / Alica Bobková, Ľubomír Belej . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre , 2018 . 179 s . ISBN 978-80-552-1798-7 . [20, z toho voľných 18, prezenčne+víkend 2]

 4. Potravinářský obzor : magazín o českých a slovenských potravinách . č. 1-4 , 2017 . 2017 . Olomouc :  Agriprint , 2017 . ISSN 2336-4734 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 5. Obsah biologicky účinných látok a ich vplyv na antioxidačné vlastnosti čajových nápojov pripravených z rôznych druhov čajov (Camellia sinensis L.) / Ivana Tirdiľová ; vedúci záverečnej práce Radovan Stanovič ; konzultant Július Árvay , 2017 . 68 s, [14] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre (v diplomovke uvedené nesprávne FAPZ SPU v Nitre) . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25324 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Triticum spelta L. a jej potravinárske využitie / Marcela Macáková ; vedúci záverečnej práce Magdaléna Lacko-Bartošová , 2017 . 61 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29754 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Posúdenie hospodárskej hodnoty plodov a senzorických vlastností výrobkov z jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) / Martina Gergelová ; vedúci záverečnej práce Marián Miko , 2017 . 57 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31462 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Zaručená tradičná špecialita v EÚ / Nina Pavlovová ; vedúci záverečnej práce Jarmila Lazíková , 2017 . 37 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26871 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Riziko kontaminácie potravinových surovín kadmiom a olovom v environmentálne zaťaženom prostredí / Miriama Kopernická ; vedúci záverečnej práce Tomáš Tóth , 2017 . 207 s, [63] s príl . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=16612 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Koreniny a ich využitie pri výrobe mäsových výrobkov / Richard Gavaľa ; vedúci záverečnej práce Marek Bobko , 2017 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov FBP SPU v Nitre (v bakalárke uvedené nesprávne FAPZ SPU v Nitre) . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31797 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]