Výsledky vyhľadávania

 1. Princípy vybraných alternatívnych zdrojov energie : vysokoškolská učebnica / Monika Božiková, Ján Csillag, Matúš Bilčík . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 313 s . ISBN 978-80-552-1827-4 . [10, z toho voľných 8, prezenčne+víkend 2]

 2. Energie 21 : obnovitelné zdroje, efektivní spotřeba, udržitelný rozvoj . Praha :  Profi Press , 2008- . ISSN 1803-0394 . http://www.energie21.cz .
  časopis

  časopis


 3. Energie 21 : obnovitelné zdroje, efektivní spotřeba, udržitelný rozvoj . Roč. 10 , č. 1-6 , 2017 . Praha :  Profi Press , 2017 . ISSN 1803-0394 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 4. Wind energy as an alternative energy source in Slovak Republic / Farangis Rahmonova ; supervising lecturer Lucia Palšová , 2017 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26494 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska / Matej Beňák ; vedúci záverečnej práce Martin Hauptvogl , 2017 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30051 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. VI. ročník doktorandskej vedeckej konferencie s názvom „Mladá veda“ [elektronický zdroj] : „Sociálne, ekonomické, environmentálne a právne aspekty v rozvoji regiónov”, [26. 4. 2017] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 1 CD-ROM (65 s) . ISBN 978-80-552-1680-5 . [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 7. Konopa siata (Cannabis sativa L.) a jej priemyselné využitie so zameraním na sektor stavebníctva / Michael Würschner ; vedúci záverečnej práce Janka Nôžková , 2017 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29335 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Priemyselné a bioenergetické lokálne produkčné systémy / Stanislav Kološta, Filip Flaška . Banská Bystrica :  Belianum , 2017 . 119 s . ISBN 978-80-557-1254-3 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

 9. Hodnotenie vybraných rastových parametrov vŕb v prvom roku tretieho zberového cyklu / Silvia Fecková ; vedúci záverečnej práce Martin Hauptvogl , 2017 . 58 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28935 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Dynamika rastu porastu rýchlorastúcej energetickej byliny Miscanthus sinensis TATAI a Miscanthus × giganteus v siedmom vegetačnom roku / Mária Machovičová ; vedúci záverečnej práce Martin Prčík , 2017 . 67 s, [4] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26744 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]