Výsledky vyhľadávania

 1. Energie 21 : obnovitelné zdroje, efektivní spotřeba, udržitelný rozvoj . Praha :  Profi Press , 2008- . ISSN 1803-0394 . http://www.energie21.cz .
  časopis

  časopis


 2. Wind energy as an alternative energy source in Slovak Republic / Farangis Rahmonova ; supervising lecturer Lucia Palšová , 2017 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska / Matej Beňák ; vedúci záverečnej práce Martin Hauptvogl , 2017 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. VI. ročník doktorandskej vedeckej konferencie s názvom „Mladá veda“ [elektronický zdroj] : „Sociálne, ekonomické, environmentálne a právne aspekty v rozvoji regiónov”, [26. 4. 2017] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 1 CD-ROM (65 s) . ISBN 978-80-552-1680-5 . [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 5. Konopa siata (Cannabis sativa L.) a jej priemyselné využitie so zameraním na sektor stavebníctva / Michael Würschner ; vedúci záverečnej práce Janka Nôžková , 2017 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Fast-growing trees and plants growing for energy purposes : (new knowledge on ecophysiology, ecology, economy, energetics, environmental science, legislation and technology) / [edited by Martin Prčík] . Nitra :  Slovak University of Agriculture , 2017 . 31 s . ISBN 978-80-552-1737-6 . [3, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]

 7. Fast-growing trees and plants growing for energy purposes [elektronický zdroj] : new knowledge on ecophysiology, ecology, economy, energetics, environmental science, legislation and technology, international scientific conference, September 7-8th 2017 in Nitra / edited by Martin Prčík . Nitra :  Slovak University of Agriculture , 2017 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-552-1738-3 . [3, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Photosynthesis : structure, mechanisms, and applications / Harvey J. M. Hou .. [et al.] editors . Cham :  Springer , c2017 . xxi, 417 s . ISBN 978-3-319-48871-4 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 9. Hodnotenie vybraných rastových parametrov vŕb v prvom roku tretieho zberového cyklu / Silvia Fecková ; vedúci záverečnej práce Martin Hauptvogl , 2017 . 58 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Dynamika rastu porastu rýchlorastúcej energetickej byliny Miscanthus sinensis TATAI a Miscanthus × giganteus v siedmom vegetačnom roku / Mária Machovičová ; vedúci záverečnej práce Martin Prčík , 2017 . 67 s, [4] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]