Výsledky vyhľadávania

 1. Energie 21 : obnovitelné zdroje, efektivní spotřeba, udržitelný rozvoj . Praha :  Profi Press , 2008- . ISSN 1803-0394 . http://www.energie21.cz .
  časopis

  časopis


 2. VI. ročník doktorandskej vedeckej konferencie s názvom „Mladá veda“ [elektronický zdroj] : „Sociálne, ekonomické, environmentálne a právne aspekty v rozvoji regiónov”, [26. 4. 2017] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 1 CD-ROM (65 s) . ISBN 978-80-552-1680-5 . [3, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 3. Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska / Matej Beňák ; vedúci záverečnej práce Martin Hauptvogl , 2017 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 4. Wind energy as an alternative energy source in Slovak Republic / Farangis Rahmonova ; supervising lecturer Lucia Palšová , 2017 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Energie 21 : obnovitelné zdroje, efektivní spotřeba, udržitelný rozvoj . Roč. 9 , č. 1-6 , 2016 . Praha :  Profi Press , 2016 . ISSN 1803-0394 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 6. Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska / Lukáš Lapšanský ; vedúci záverečnej práce Martin Hauptvogl , 2016 . 41 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24395 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Zhodnotenie využitia prírodných a obnoviteľných zdrojov v regióne Hornej Nitry / Michaela Mikšová ; školiteľ Dušan Húska , 2016 . 40 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22928 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitia / Silvia Ochlanová ; vedúci záverečnej práce Martin Prčík , 2016 . 55 s, [5] s obr príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22096 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Vývoj podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie na celkovej energetickej spotrebe vo vybranom okrese Slovenska / Tomáš Peszeki ; vedúci záverečnej práce Martin Hauptvogl , 2016 . 44 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24396 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitia / Veronika Matisová ; vedúci záverečnej práce Martin Prčík , 2016 . 47 s, [5] s príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25507 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]