Výsledky vyhľadávania

  1. Aplikovaná elekronika a komunikačné štandardy / Vladimír Cviklovič . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 132 s . ISBN 978-80-552-1647-8 . [17, z toho voľných 11, prezenčne+víkend 2]

  2. Vidiecka univerzita tretieho veku. III. modul, Civilizačná gramotnosť seniorov. Pracovný zošit III./1, Informačné a komnikačné technológie / / [autori Vladimír Popelka, Klára Hennyeyová, Marcela Hallová] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 40 s . ISBN 978-80-552-1340-8 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

  3. TRANSCOM 2013 : 10-th European conference of young researchers and scientists Section 3, Information and communication technologies / / [edited by Michal Kochláň, Anton Lieskovský] . Žilina :  University of Žilina , c2013 . 126 s . ISBN 978-80-554-0692-3 . [1, z toho voľných 1]

  4. Informačné a komunikačné technológie v riadení a vzdelávaní [elektronický zdroj] : medzinárodný vedecký seminár, Nitra 1. 3. 2013 zostavovateľ zborníka Marcela Hallová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2013 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-552-0983-8 . http://www.slpk.sk/eldo/2013/zborniky/024-13/978-80-552-0983-8.pdf . [4, z toho voľných 3, prezenčne 1]

  5. Zhodnotenie výnosovej a finančnej situácie vo vybranom podniku / Silvia Rezerová ; školiteľ: Alexandra Ferenczi Vaňová . [S.l. :  s.n.] , 2011 . 86 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra informačných systémov FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. TRANSCOM 2011 : 9-th European conference of young research and scientific workers Section 3, Information and communication technologies / / [edited by Eva Gavláková, Peter Brída] . Žilina :  University of Žilina , 2011 . 260 s . ISBN 978-80-554-0372-4 . [1, z toho voľných 1]

  7. Digitální cesta k prosperitě / Ota Novotný, Jiří Voříšek a kolektiv . Praha :  Professional Publishing , 2011 . 262 s . ISBN 978-80-7431-047-8 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

  8. Informatika pro koncového uživatele / Prokop Toman . Praha :  Professional Publishing , 2011 . 172 s . ISBN 978-80-7431-057-7 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

  9. Hodnotenie efektívnosti využívania IKT v podnikoch agrosektora : vedecká monografia / Ivo Fandel, Marcela Hallová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2011 . 90 s . ISBN 978-80-552-0720-9 . [5, z toho voľných 4, prezenčne+víkend 1]

  10. Dimenzie znalostnej ekonomiky v Nitrianskom kraji / Mária Fáziková a kolektív . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2011 . 225 s . ISBN 978-80-552-0650-9 . [6, z toho voľných 4, prezenčne+víkend 1]