Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Odpady

  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov . Bratislava :  EPOS , 2001- . ISSN 1335-7808 .
  časopis

  časopis


 2. Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov . Roč. 17 , č. 1-12 , 2017 . Bratislava :  EPOS , 2017 . ISSN 1335-7808 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 3. Environmentálne hodnotenie prevádzky na spracovanie ojazdených a starých vozidiel v procese EIA / Lenka Strýčková ; vedúci záverečnej práce Lenka Lackóová , 2017 . 81 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22162 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Modernizácia technológie zhodnocovania plastov a jej environmentálne hodnotenie / Peter Maršala ; vedúci záverečnej práce Pavol Otepka , 2017 . 106 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Innovation in Local Self - Government (Nitra City) / Tamara Odzganová ; supervising lecturer Maroš Valach , 2017 . 84 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26743 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Možnosti spracovania biologicky rozložiteľných odpadov / Matej Kovalinka ; vedúci záverečnej práce Juraj Rusnák ; konzultant Pavol Findura , 2017 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra konštruovania strojov TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23068 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 7. Spôsoby separácie tuhého komunálneho odpadu / Martin Jaržembovský ; vedúci bakalárskej práce Vladimír Kročko , 2017 . 28 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29147 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 8. Zhodnotenie kvality stavebných prvkov z recyklátov / Šimon Omasta ; vedúci záverečnej práce Jana Lendelová , 2017 . 71 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28847 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 9. Domácnost bez odpadu : jak si zásadně zjednodušit život snížením produkce odpadu / Bea Johnsonová ; [překlad Viktor Jurek] . Praha :  PeopleComm , 2017 . 265 s . ISBN 978-80-87917-38-1 . [2, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 10. Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov . Roč. 16 , č. 1-12 , 2016 . Bratislava :  EPOS , 2016 . ISSN 1335-7808 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis