Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Odpady

  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov . Bratislava :  EPOS , 2001- . ISSN 1335-7808 .
  časopis

  časopis


 2. Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov . Roč. 16 , č. 1-12 , 2016 . Bratislava :  EPOS , 2016 . ISSN 1335-7808 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 3. Komparácia vybraných environmentálnych ukazovateľov udržateľného rozvoja v sídelných útvaroch vidieckeho charakteru / Veronika Jakalová ; školiteľ Martin Prčík , 2016 . 50 s, [1] s obr príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24280 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Komparácia vybraných environmentálnych ukazovateľov udržateľného rozvoja v sídelných útvaroch vidieckeho charakteru / Veronika Chromcová ; školiteľ záverečnej práce Prčík Martin , 2016 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24279 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov . Roč. 15 , č. 1-12 , 2015 . Bratislava :  EPOS , 2015 . ISSN 1335-7808 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 6. Vidiecka univerzita tretieho veku. II. modul, Hospodárenie na vidieku : submodul Technika a environment. Pracovný zošit II./7, Obnoviteľné zdroje energie. Odpadové hospodárstvo / / [Juraj Maga a kol.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 44 s . ISBN 978-80-552-1366-8 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

 7. Komparácia tvorby a nakladania s komunálnym odpadom obcí Tvrdošovce a Dvory nad Žitavou / Aurel Bacho ; vedúci záverečnej práce Daniela Halmová , 2015 . 80 s, [12] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Komparácia vybraných environmentálnych ukazovateľov udržateľného rozvoja v sídelných útvaroch vidieckeho charakteru / Adriana Szárazová ; školiteľ Martin Prčík , 2015 . 55 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=17802 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Zhodnotenie vybraných environmentálnych ukazovateľov udržateľného rozvoja v sídelnom útvare vidieckeho charakteru / Adriana Tárnoková ; vedúci práce Martin Prčík , 2015 . 52 s, [6] obr príl . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=20285 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Hodnotenie nakladania s odpadom vo vybraných obciach SR / Daniel Valkovič ; vedúci záverečnej práce Lýdia Končeková , 2014 . 98 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekológie FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=14458 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]