Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Odpady

  Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov . Bratislava :  EPOS , 2001- . ISSN 1335-7808 .
  časopis

  časopis


 2. Environmentálne hodnotenie prevádzky na spracovanie ojazdených a starých vozidiel v procese EIA / Lenka Strýčková ; vedúci záverečnej práce Lenka Lackóová , 2017 . 81 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Innovation in Local Self - Government (Nitra City) / Tamara Odzganová ; supervising lecturer Maroš Valach , 2017 . 84 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Modernizácia technológie zhodnocovania plastov a jej environmentálne hodnotenie / Peter Maršala ; vedúci záverečnej práce Pavol Otepka , 2017 . 106 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov . Roč. 16 , č. 1-12 , 2016 . Bratislava :  EPOS , 2016 . ISSN 1335-7808 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 6. Program odpadového hospodárstva v meste Galanta / Veronika Pappová ; vedúci záverečnej práce Jozef Streďanský , 2016 . 74 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Komparácia vybraných environmentálnych ukazovateľov udržateľného rozvoja v sídelných útvaroch vidieckeho charakteru / Veronika Jakalová ; školiteľ Martin Prčík , 2016 . 50 s, [1] s obr príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24280 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Komparácia vybraných environmentálnych ukazovateľov udržateľného rozvoja v sídelných útvaroch vidieckeho charakteru / Veronika Chromcová ; školiteľ záverečnej práce Prčík Martin , 2016 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24279 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov . Roč. 15 , č. 1-12 , 2015 . Bratislava :  EPOS , 2015 . ISSN 1335-7808 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 10. Hodnotenie nakladania s odpadom vo vybraných obciach SR / Daniel Valkovič ; vedúci záverečnej práce Lýdia Končeková , 2014 . 98 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekológie FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=14458 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]