Výsledky vyhľadávania

  1. Kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie rizík vybraných pracovných procesov / Marián Bujna . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 108 s . ISBN 978-80-552-1641-6 . [5, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]

  2. Manažérstvo rizika / Marián Bujna a kol. . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 219 s . ISBN 978-80-552-1629-4 . [25, z toho voľných 13, prezenčne+víkend 2]

  3. Posudzovanie rizika z hľadiska bezpečnosti výrobného procesu / Miloš Jenis ; vedúci záverečnej práce Martin Kotus , 2016 . 44 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24864 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Analýza rizík metódou HAZOP / Kitti Jakabová ; vedúci záverečnej práce Marián Bujna , 2016 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21585 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Analýza rizika technického zariadenia vo vybranej prevádzke / Simon Zábušek ; vedúci bakalárskej práce Peter Čičo , 2016 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24540 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Hodnotenie bezpečnostných rizík prevádzky technických systémov / Lukáš Paulen ; vedúci záverečnej práce Koloman Krištof , 2016 . 68 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra strojov a výrobných systémov TF SPU v Nitre (v diplomovke uvedené Katedra strojov a výrobných biosystémov) . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22748 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. Zhodnotenie rizika na vybranom technickom systéme / Lucia Dulinková ; vedúci záverečnej práce Peter Čičo , 2016 . 53 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24531 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Zhodnotenie menových rizík vo vybranom podniku / Branislav Keder ; vedúci záverečnej práce Tomáš Rábek , 2016 . 66 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra financií FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Posúdenie bezpečnosti procesu vo výrobnej organizácii / Daniela Földešiová ; vedúci záverečnej práce Maroš Korenko , 2016 . 185 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Vidiecka univerzita tretieho veku. II. modul, Hospodárenie na vidieku : submodul Technika a environment. Pracovný zošit II./8, Prevádzková bezpečnosť. Poľnohospodárska technika / / [Štefan Pogran, Zdenko Tkáč a kol.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 42 s . ISBN 978-80-552-1367-5 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]