Výsledky vyhľadávania

 1. Natural catastrophe risk management and modelling : a practitioner’s guide / Kirsten Mitchell-Wallace ... [et al.] . Hoboken :  Wiley-Blackwell , 2017 . xxv, 506 s . ISBN 978-1-118-90604-0 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 2. Kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie rizík vybraných pracovných procesov / Marián Bujna . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 108 s . ISBN 978-80-552-1641-6 . [5, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

 3. Manažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikoch / Martina Prístavková ; vedúci záverečnej práce Miroslav Žitňák , 2017 . 159 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Manažérstvo rizika / Marián Bujna a kol. . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 219 s . ISBN 978-80-552-1629-4 . [25, z toho voľných 13, prezenčne+víkend 2]

 5. Posudzovanie rizika z hľadiska bezpečnosti výrobného procesu / Miloš Jenis ; vedúci záverečnej práce Martin Kotus , 2016 . 44 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24864 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Analýza rizík metódou HAZOP / Kitti Jakabová ; vedúci záverečnej práce Marián Bujna , 2016 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21585 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Analýza rizika technického zariadenia vo vybranej prevádzke / Simon Zábušek ; vedúci bakalárskej práce Peter Čičo , 2016 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24540 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Hodnotenie bezpečnostných rizík prevádzky technických systémov / Lukáš Paulen ; vedúci záverečnej práce Koloman Krištof , 2016 . 68 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra strojov a výrobných systémov TF SPU v Nitre (v diplomovke uvedené Katedra strojov a výrobných biosystémov) . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22748 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Zhodnotenie rizika na vybranom technickom systéme / Lucia Dulinková ; vedúci záverečnej práce Peter Čičo , 2016 . 53 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24531 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Metódy posudzovania rizík v rozhodovacích procesoch / Hana Pačaiová ... [et al.] . Košice :  BEKI design , 2016 . 326 s . ISBN 978-80-553-3033-4 . [4, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 2]