Výsledky vyhľadávania

 1. Manažérstvo rizík vo výrobných poľnohospodárskych podnikoch / Martina Prístavková ; vedúci záverečnej práce Miroslav Žitňák , 2017 . 159 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31659 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Natural catastrophe risk management and modelling : a practitioner’s guide / Kirsten Mitchell-Wallace ... [et al.] . Hoboken :  Wiley-Blackwell , 2017 . xxv, 506 s . ISBN 978-1-118-90604-0 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 3. Riadenie rizík v poľnohospodárstve z pohľadu Európskej únie / Zuzana Adamcová ; vedúci záverečnej práce Ivan Holúbek , 2017 . 74 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra financií FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26858 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Online marketing success factors in the financial sector : an analysis of the impact of the internet and online marketing on agricultural insurance / Matthias Seitz ; supervisor Jozef Repiský , 2017 . 161 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=16668 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Nové metódy v manažmente rizík / Jaroslav Macko ; vedúci záverečnej práce Marián Bujna ; konzultant Alica Tobisová , 2017 . 52 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25800 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 6. Kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie rizík vybraných pracovných procesov / Marián Bujna . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 108 s . ISBN 978-80-552-1641-6 . [5, z toho voľných 4, prezenčne+víkend 1]

 7. Manažérstvo rizika / Marián Bujna a kol. . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 219 s . ISBN 978-80-552-1629-4 . [25, z toho voľných 20, prezenčne+víkend 2]

 8. Posudzovanie rizika z hľadiska bezpečnosti výrobného procesu / Miloš Jenis ; vedúci záverečnej práce Martin Kotus , 2016 . 44 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24864 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Analýza rizík metódou HAZOP / Kitti Jakabová ; vedúci záverečnej práce Marián Bujna , 2016 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21585 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Analýza rizika technického zariadenia vo vybranej prevádzke / Simon Zábušek ; vedúci bakalárskej práce Peter Čičo , 2016 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24540 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]