Výsledky vyhľadávania

 1. Čínska štúdia : najkomplexnejšia štúdia o výžive v histórii medicíny / T. Colin Campbell, Thomas M. Campbell ; [translation Zuzana Jánska] . Bratislava :  Aktuell , c2017 . 440 s . ISBN 978-80-89873-02-9 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  Čínska štúdia

  kniha


 2. Vplyv konzumácie ovocnej šťavy na moduláciu vybraných biochemických parametrov krvného séra / Romana Hanková ; vedúci záverečnej práce Marta Habánová , 2017 . 77 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Infekcie a intoxikácie : (zoonózy) / Danka Šťastná, Pavel Šťastný . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 176 s . ISBN 978-80-552-1657-7 . [15, z toho voľných 13, prezenčne+víkend 2]

 4. Alimentárne ochorenia z pitnej vody / Mária Cíbiková ; vedúci záverečnej práce Ľubomír Lopašovský , 2016 . 57 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26030 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Jód vo vzťahu k ľudskému zdraviu a jeho výskyt v potravinách / Simona Galliková ; vedúci záverečnej práce M. Angelovičová , 2016 . 46 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23887 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Hodnotenie rastlinných surovín z hľadiska ich vhodnosti na osobitné výživové účely / Peter Pomothy ; školiteľ Tatiana Bojňanská , 2016 . 48 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=18065 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Dermatofyty v životnom prostredí človeka / Lucia Dudášová ; vedúci záverečnej práce Jaroslava Šimeková , 2016 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23184 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Fajčenie - negatívny faktor životného štýlu obyvateľstva / Alena Vöröšová ; vedúci záverečnej práce Jana Urminská ; konzultant Daniel Paulovič , 2016 . 85 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25327 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Fytoterapia tráviaceho ústrojenstva človeka / Katarína Šišková ; vedúci záverečnej práce Jana Mrázová , 2016 . 45 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24637 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Obezita ako rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení / Dominika Šoltisíková ; školiteľ Jana Kopčeková , 2016 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23006 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]