Výsledky vyhľadávania

 1. Čínska štúdia : najkomplexnejšia štúdia o výžive v histórii medicíny / T. Colin Campbell, Thomas M. Campbell ; [translation Zuzana Jánska] . Bratislava :  Aktuell , c2017 . 440 s . ISBN 978-80-89873-02-9 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  Čínska štúdia

  kniha


 2. Vplyv konzumácie ovocnej šťavy na moduláciu vybraných biochemických parametrov krvného séra / Romana Hanková ; vedúci záverečnej práce Marta Habánová , 2017 . 77 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Infekcie a intoxikácie : (zoonózy) / Danka Šťastná, Pavel Šťastný . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 176 s . ISBN 978-80-552-1657-7 . [15, z toho voľných 12, prezenčne+víkend 2]

 4. Celiakia - genetická predispozícia ochorenia / Eva Kapuczová ; vedúci záverečnej práce Michal Gábor , 2017 . 32 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra genetiky a plemenárskej biológie FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Obezita ako biologicko-psychologický problém jedinca / Lenka Laurošková ; školiteľ Jana Kopčeková , 2017 . 42 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Klinická výživa u pacientov s cystickou fibrózou / Eva Krajňáková ; školiteľ záverečnej práce Jana Mrázová , 2017 . 51 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Inzulínová rezistencia a citlivosť na inzulín / Adrián Mikel ; školiteľ Marta Habánová , 2017 . 41 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Poruchy metabolizmu monosacharidov a ich vplyv na nutričný stav človeka / Andrea Petriľáková ; vedúci záverečnej práce Petra Lenártová , 2017 . 34, iv s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Vplyv výživy a výživových doplnkov ako alternatívnej terapie na zmiernenie komorbidít pri autizme / Laura Hvizdáková ; vedúci záverečnej práce Svätoslav Hluchý , 2017 . 54 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Nutričný význam kyseliny listovej / Adriána Gluštíková ; školiteľ Martina Gažarová , 2017 . 41 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]