Výsledky vyhľadávania

  1. Kontrola obsahu kadmia, olova a ortuti v potravinách rastlinného pôvodu / Anna Micháliková ; vedúci diplomovej práce Jozef Golian , 2017 . 67 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31396 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Mikrobiológia potravín / Dana Tančinová ... [et al.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 239 s . ISBN 978-80-552-1642-3 . [38, z toho voľných 24, prezenčne+víkend 2]

  3. Hodnotenie rastlinných surovín z hľadiska ich vhodnosti na osobitné výživové účely / Peter Pomothy ; školiteľ Tatiana Bojňanská , 2016 . 48 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=18065 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Výskyt kadmia, olova a ortuti v surovinách a potravinách rastlinného pôvodu / Romana Mičicová ; vedúci záverečnej práce Róbert Toman , 2016 . 81 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre (v diplomovke uvedené nesprávne FBP SPU v Nitre) . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25643 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Hygiena alimentorum XXXVII [elektronický zdroj] : bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít / zostavili Mária Baranová, Pavel Maľa, Boris Semjon . [Bratislava] :  Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky , 2016 . 1 CD-ROM (427 s) . ISBN 978-80-8077-486-8 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Hygiena alimentorum XXXVII : bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít / [zostavili Mária Baranová, Pavel Maľa, Boris Semjon] . Bratislava :  Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky , 2016 . 119 s . ISBN 978-80-8077-485-1 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. Zhodnotenie obsahu gluténu vo vybraných potravinách rastlinného pôvodu / Magdaléna Mandúchová ; vedúci záverečnej práce Jozef Golian , 2016 . 75 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Náuka o potravinách / Jana Kopčeková, Martina Gažarová . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2016 . 181 s . ISBN 978-80-552-1513-6 . [18, z toho voľných 14, prezenčne+víkend 2]

  9. Rastlinné potraviny pre podporu zdravia a zníženie rizika ochorení ľudí / Jaroslav Jedlička . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2016 . 93 s . ISBN 978-80-552-1593-8 . [5, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 2]

  10. Zdroje antropogénnej kontaminácie prostredia ortuťou a hodnotenie rizika jej vstupu do potravového reťazca človeka / Marek Slávik ; školiteľ Tomáš Tóth , 2015 . 109 s, [9] s obr príl . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]