Výsledky vyhľadávania

  1. Technológia spracovania mäsa II / Miroslav Kročko, Marek Bobko, Peter Haščík . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2018 . 161 s . ISBN 978-80-552-1789-5 . [12, z toho voľných 7, prezenčne+víkend 2]

  2. Fungovanie slovenského trhu s agropotravinárskymi produktmi a špecifiká jeho ponuky [elektronický zdroj] / Dagmar Matošková, Jozef Gálik, Mária Jamborová . Bratislava :  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva , 2017 . 1 CD-ROM (113 s) . ISBN 978-80-8058-617-1 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Kontrola obsahu kadmia, olova a ortuti v potravinách živočíšneho pôvodu z obchodnej siete / Adriana Liptáková ; vedúci diplomovej práce Jozef Golian , 2017 . 66 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31388 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Kontrola obsahu gluténu vo vybraných potravinách živočíšneho pôvodu / Natália Cangárová ; vedúci diplomovej práce Jozef Golian , 2017 . 82 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31387 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Kvalita mäsa : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017 / [zostavili Ondrej Debrecéni, Iveta Vavríková] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 192 s . ISBN 978-80-552-1678-2 . [3, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

  6. Mikrobiológia potravín / Dana Tančinová ... [et al.] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2017 . 239 s . ISBN 978-80-552-1642-3 . [38, z toho voľných 24, prezenčne+víkend 2]

  7. Technologicko-genetické aspekty vysledovateľnosti produktov z diviny / Marek Šnirc ; vedúci záverečnej práce Jozef Golian , 2016 . 121 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Gastronomické spracovanie potravín živočíšneho pôvodu a nutričné požiadavky / Nikola Galková ; vedúci záverečnej práce Juraj Čuboň , 2016 . 51 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27705 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Výskyt kadmia, olova a ortuti v surovinách a potravinách živočíšneho pôvodu / Ľubomíra Michalcová ; vedúci záverečnej práce Róbert Toman , 2016 . 81 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra veterinárskych disciplín FAPZ SPU v Nitre (v diplomovke uvedené nesprávne FBP SPU v Nitre) . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25642 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Hodnotenie účinnosti vybraných sanitačných roztokov na enterokoky / Ivana Dávidíková ; vedúci záverečnej práce Viera Ducková , 2016 . 62 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25654 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]