Výsledky vyhľadávania

  1. Potravinové aditíva a antioxidanty v potrave človeka / Jana Zentková ; vedúci záverečnej práce Ladislav Ducsay , 2017 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra agrochémie a výživy rastlín FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28051 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Vplyv vodného stresu na morfologické ukazovatele a obsahové látky v rastlinách stévie cukrovej / Miroslava Surová ; vedúci záverečnej práce Angela Filová , 2017 . 78 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra fyziológie rastlín FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28056 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Porovnanie kvality ľanového a chia semena ako zdroja aminokyselín a mastných kyselín / Viktória Králiková ; vedúci záverečnej práce Jana Kopčeková , 2017 . 96 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28078 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Anorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí / Eva Kosztolányiová ; vedúci záverečnej práce Marek Kolenčík , 2017 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra pedológie a geológie FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28714 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Spotreba kyslomliečnych výrobkov našej populácie / Doris Ziaťková ; školiteľ Jana Mrázová , 2017 . 59 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25765 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Určenie korelácii medzi stravovacími zvyklosťami, hladinou cholesterolu a kardiovaskulárnymi ochoreniami / Gabriel Mančík ; vedúci záverečnej práce Peter Chlebo , 2017 . 52 s, [36] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25198 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. Bobuľové ovocie ako široká škála bioaktívnych látok / Eva Hlbočanová ; vedúci záverečnej práce Angela Filová , 2017 . 76 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra fyziológie rastlín FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28054 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Bratislavského kraja / Laura Janíková ; vedúci záverečnej práce Mária Timoracká , 2017 . 61 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra chémie FBP SPU v Nitre (v diplomovke uvedené nesprávne FAPZ SPU v Nitre) . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=25809 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. Látky s antioxidačnou aktivitou a ich kumulácia v plodoch Amelanchier lamarckii Schrod / Mária Vašeková ; vedúci záverečnej práce Ľuba Ďurišová , 2017 . 59 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra botaniky FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29584 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Vyhodnotenie koncentrácie dusičnanov vo vybraných zdrojoch podzemných vôd v zraniteľných oblastiach okresu Topoľčany / Patrik Švec ; vedúci záverečnej práce Jaroslav Noskovič , 2017 . 55 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=31401 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]