Výsledky vyhľadávania

  1. Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj obcí Šurianky a Hruboňovo / Lucia Uhareková ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2017 . 90 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26477 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Zhodnotenie hospodársko-sociálnej interakcie mesto - vidiek v rámci Prešovského kraja / Tatiana Tóthová ; vedúci záverečnej práce Marián Kováčik , 2017 . 41 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26488 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Využitie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj obce Komjatice / Simona Molnárová ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2016 . 69 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22938 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Analýza vývoja hospodárenia vybraných ekonomických subjektov / Miroslava Remeňová ; vedúci záverečnej práce Miriam Pietriková , 2016 . 105 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22667 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Vidiecka univerzita tretieho veku. I. modul, Kvalita života seniorov. Pracovný zošit I./3, Dobre fungujúca komunita / / [autori Mária Fáziková, Danka Moravčíková] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 38 s . ISBN 978-80-552-1363-7 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

  6. Implementácia PHSR v podmienkach VÚC NSK / Katarína Máňová ; vedúci záverečnej práce Katarína Maňová , 2015 . 82 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=17373 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. Implementácia PHSR v podmienkach mesta Nitra / Adam Čulák ; vedúci záverečnej práce Eva Balážová , 2015 . 70 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=17372 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Zelenice / Ivana Kovačiková ; vedúci záverečnej práce Barbora Babjaková , 2014 . 82 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=13878 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  9. PHSR ako nástroj strategického riadenia v obciach v okrese Dunajská Streda / Diana Darnaiová ; vedúci záverečnej práce Mária Fáziková , 2013 . 84 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=9294 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čakajovce / Lucia Maková ; vedúci záverečnej práce Lýdia Bezáková , 2013 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=4598 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]