Výsledky vyhľadávania

 1. Sociálne podnikanie a jeho efekty - prípadová štúdia obce Spišský Hrhov / Lucia Lenčešová ; vedúci záverečnej práce Marcela Chreneková , 2017 . 79 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28565 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Když se řekne komunitní práce / Jaroslava Šťastná . Praha :  Karolinum , 2016 . 112 s . ISBN 978-80-246-3356-5 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  Když se řekne komunitní práce

  kniha


 3. Vidiecka univerzita tretieho veku. I. modul, Kvalita života seniorov. Pracovný zošit I./3, Dobre fungujúca komunita / / [autori Mária Fáziková, Danka Moravčíková] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 38 s . ISBN 978-80-552-1363-7 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

 4. Social & economic transformations affecting rural people and communities in Central & Eastern Europe since 1990 : proceedings of research conference, in Nitra - Slovakia, September 2-3, 2013 / edited by Barbora Babjaková ... [et al.] . Nitra :  Slovak University of Agriculture , 2014 . 106 s . ISBN 978-80-552-1259-3 . [3, z toho voľných 2, prezenčne+víkend 1]

 5. Social & economic transformations affecting rural people and communities in central & Eastern Europe since 1990 [!] [elektronický zdroj] : proceedings volume of international scientific conference, in Nitra - Slovakia, September 2-3, 2013 / compile Ivan Takáč . Nitra :  Slovak Agricultural University , 2013 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-552-1058-2 . [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 6. Podpora finančnej gramotnosti občanov MRK v podmienkach slovenkých regiónov / Monika Rybárová ; vedúci záverečnej práce Milan Fiľa , 2013 . 84 s, [2] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=9745 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Úloha tretieho sektora pri podpore komunitou podporovaného poľnohospodárstva / Martina Milkina ; školiteľ Lucia Palšová , 2012 . 94 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=7576 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Rural people and communities in the 21st century : resilience and transformation / David L. Brown and Kai A. Schafft . Cambridge :  Polity , 2011 . viii, 260 s . ISBN 978-0-7456-4128-7 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 9. The great neighborhood book : a do-it-yourself guide to placemaking / Jay Walljasper . Gabriola Island :  New Society Publishers , 2010 . xvi, 175 s . ISBN 978-0-86571-581-3 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 10. Vplyv využívania finančných prostriedkov EÚ (fondov) na riešenie problematiky rómskych komunít vo vybranom regióne SR / Michal Udič ; školiteľ: Ľubica Rumanovská . [S.l. :  s.n.] , 2010 . 79 s, 6 príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych štúdií FEŠRR SPU v Nitre . http://crzp.uniag.sk/Prace/2010/U/A8AE602CE50845648A523C1FEA1E98B4.doc . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]