Výsledky vyhľadávania

 1. Zhodnotenie výživy ary modro-žltej (Ara ararauna) v rôznych chovoch / Simona Fabianová ; školiteľ Michal Rolinec , 2017 . 72 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra výživy zvierat FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29585 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Vplyv alternatívneho kŕmenia na produkčné ukazovatele a kvalitu bravčového mäsa v domácom chove / Kristína Matulová ; vedúci záverečnej práce Ondřej Bučko , 2017 . 37 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=26184 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Zelená domácnosť, alebo, Konajme 3E - ekonomicky, environmentálne, eticky / editori Beáta Kročková, Zuzana Lieskovská . [Bratislava] :  Ministerstvo životného prostredia SR , 2016 . 24, 48, 26 s . ISBN 978-80-89503-49-0 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

 4. Porovnanie mikrobiologickej bezpečnosti mrazených rýb zo súkromných zdrojov a z obchodných sietí / Jana Kračunová ; vedúci záverečnej práce Simona Kunová , 2015 . 75 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23093 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Vidiecka univerzita tretieho veku. II. modul, Hospodárenie na vidieku. Pracovný zošit II./5, Rodinné ekologické gazdovanie / / [autori Milan Macák, Miroslav Habán, Ondrej Debrecéni] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 40 s . ISBN 978-80-552-1370-5 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

 6. Doba jedová / Anna Strunecká, Jiří Patočka . Praha :  Triton , 2011 . 295 s . ISBN 978-80-7387-469-8 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

 7. Vzťah bývania a využitia záhrady vo vidieckom prostredí s možnosťou úpravy na súčasné štandardy / Viera Štroncerová ; vedúci diplomovej práce: Ivan Čitáry . [S.l. :  s.n.] , 2010 . 71 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre . http://crzp.uniag.sk/Prace/2010/S/F873FA1B777C4E32ABE525B5CF03719A.pdf . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Zemědělský kalendář 2010 : [kalendář pro zemědělství a venkov na rok 2010]. Ročník VIII. (162) . Brno :  Vydavatelství ZK , 2009 . 223 s . ISBN 978-80-904388 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 9. Ekonomika domácnosti / B. Boreková . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2003 . 111 s . ISBN 80-8069-256-4 . [32, z toho voľných 30, prezenčne+víkend 1, prezenčne 1]

 10. 1000 rad pro domácnost / J. Břízová . Praha :  Státní zemědělské nakladatelství , 1981 . 188 s . [1, z toho voľných 1]