Výsledky vyhľadávania

  1. Ecovillage as an alternative and innovative model for sustainable rural development / Tímea Fürjészová ; supervising lecturer Danka Moravčíková , 2016 . 132 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra spoločenských vied FEM SPU v Nitre (v diplomovke uvedené nesprávne FEŠRR SPU v Nitre) . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24489 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Vidiecka univerzita tretieho veku. II. modul, Hospodárenie na vidieku. Pracovný zošit II./5, Rodinné ekologické gazdovanie / / [autori Milan Macák, Miroslav Habán, Ondrej Debrecéni] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 40 s . ISBN 978-80-552-1370-5 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

  3. Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie obilnín na Slovensku / Martina Čechová ; školiteľ Patrik Rovný , 2015 . 80 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra marketingu FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=20893 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Možnosti zabezpečenia energetickej sebestačnosti poľnohospodárskeho podniku / Ján Holý ; vedúci záverečnej práce Juraj Maga , 2012 . 36 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra strojov a výrobných systémov TF SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=7397 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Možnosti znižovania importu vybraných agropotravinárskych komodít rastlinného pôvodu / Tomáš Janík ; školiteľ: Viktor Porhajáš . [S.l. :  s.n.] , 2010 . 74 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. Alternatívne zdroje energie pre rodinný dom / Tomáš Bellér ; školiteľ: Ján Gaduš ; konzultant: Jozef Rédl . [S.l. :  s.n.] , 2010 . 55 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra konštruovania strojov TF SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. Možnosti riešenia energetickej sebestačnosti poľnohospodárskeho podniku / Marek Šrank ; školiteľ: Juraj Maga . [S.l. :  s.n.] , 2010 . 37 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra strojov a výrobných systémov TF SPU v Nitre . http://crzp.uniag.sk/Prace/2010/S/9F75CC48B0864D218224DF4D9D6DDE1C.pdf . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. Vliv úrovně a rozměru národního hospodářství na soběstačnost v zemědělsko-potravinářskych produktech : (studijní zpráva) Pavla Stainerová . Praha :  Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství , 1981 . 68 s . [1, z toho voľných 1]