Výsledky vyhľadávania

 1. Udržanie tradičných hodnôt života v meste Piešťany / Mária Kotulová ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2017 . 77 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku - prípadová štúdia Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava / Romana Gašparíková ; vedúci práce Katarína Melichová , 2017 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Priemyselné a bioenergetické lokálne produkčné systémy / Stanislav Kološta, Filip Flaška . Banská Bystrica :  Belianum , 2017 . 119 s . ISBN 978-80-557-1254-3 . [2, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]

 4. Podpora miestneho rozvoja a agroturistiky v Podtatranskej obci Mlynica pomocou Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 / Beáta Graindová ; vedúci záverečnej práce Pavol Otepka , 2016 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27067 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Využívanie finančnej podpory z fondov EÚ v meste Hurbanovo / Kinga Kiripolská ; vedúci záverečnej práce Ľubica Rumanovská , 2016 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21667 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Strategické partnerstvá v oblasti komunitného a regionálneho rozvoja vybraného regiónu / Adriana Ráczová ; vedúci záverečnej práce Jana Ďurkovičová , 2016 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24634 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Hnacie sily rozvoja vidieckych regiónov - prípadové štúdie obcí Spišský Hrhov a Liptovské Sliače / Peter Slovák ; vedúci záverečnej práce Katarína Melichová , 2016 . 79 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23655 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Inovácie v samospráve (mesto Nitra) / Dominika Molnárová ; vedúci záverečnej práce Denisa Hanáčková , 2016 . 69 s, [5] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22519 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Issues of satellite municipalities in the vicinity of Bratislava and proposals of solutions of arisen problems / Tomáš Billik ; supervising lecturer Eleonóra Marišová , 2016 . 118 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27166 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Když se řekne komunitní práce / Jaroslava Šťastná . Praha :  Karolinum , 2016 . 112 s . ISBN 978-80-246-3356-5 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  Když se řekne komunitní práce

  kniha