Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku - prípadová štúdia Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava / Romana Gašparíková ; vedúci práce Katarína Melichová , 2017 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28569 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Udržanie tradičných hodnôt života v meste Piešťany / Mária Kotulová ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2017 . 77 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21826 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Priemyselné a bioenergetické lokálne produkčné systémy / Stanislav Kološta, Filip Flaška . Banská Bystrica :  Belianum , 2017 . 119 s . ISBN 978-80-557-1254-3 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

 4. Inovatívne prístupy k podpore miestneho ekonomického rozvoja / Monika Sigetová ; vedúci záverečnej práce Katarína Melichová , 2017 . 88 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28566 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Ciele a potreby miestnych podnikateľov pri tvorbe rozvojových partnerstiev (na príklade mesta Rajec) / Pavol Bielik ; vedúci diplomovej práce Mária Fáziková , 2017 . 95 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=30271 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Když se řekne komunitní práce / Jaroslava Šťastná . Praha :  Karolinum , 2016 . 112 s . ISBN 978-80-246-3356-5 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  Když se řekne komunitní práce

  kniha


 7. Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku - prípadová štúdia podujatia Vinobranie v Pezinku / Dominika Majkričová ; vedúci záverečnej práce Katarína Melichová , 2016 . 44 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23652 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Podpora miestneho rozvoja a agroturistiky v Podtatranskej obci Mlynica pomocou Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 / Beáta Graindová ; vedúci záverečnej práce Pavol Otepka , 2016 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27067 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Využívanie finančnej podpory z fondov EÚ v meste Hurbanovo / Kinga Kiripolská ; vedúci záverečnej práce Ľubica Rumanovská , 2016 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21667 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku - prípadová štúdia podujatia Slovenské národné slávnosti v Srbsku / Mihaela Kočiš ; vedúci záverečnej práce Katarína Melichová , 2016 . 39 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23649 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]