Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku - prípadová štúdia Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava / Romana Gašparíková ; vedúci práce Katarína Melichová , 2017 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 2. Udržanie tradičných hodnôt života v meste Piešťany / Mária Kotulová ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2017 . 77 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 3. Když se řekne komunitní práce / Jaroslava Šťastná . Praha :  Karolinum , 2016 . 112 s . ISBN 978-80-246-3356-5 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  Když se řekne komunitní práce

  kniha


 4. Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku - prípadová štúdia podujatia Vinobranie v Pezinku / Dominika Majkričová ; vedúci záverečnej práce Katarína Melichová , 2016 . 44 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23652 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Podpora miestneho rozvoja a agroturistiky v Podtatranskej obci Mlynica pomocou Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 / Beáta Graindová ; vedúci záverečnej práce Pavol Otepka , 2016 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27067 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Využívanie finančnej podpory z fondov EÚ v meste Hurbanovo / Kinga Kiripolská ; vedúci záverečnej práce Ľubica Rumanovská , 2016 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21667 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Vplyv veľkých podujatí na miestnu ekonomiku - prípadová štúdia podujatia Slovenské národné slávnosti v Srbsku / Mihaela Kočiš ; vedúci záverečnej práce Katarína Melichová , 2016 . 39 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23649 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. The impact of major events on local economy - case study of festival "Hontianska paráda" / Mária Dzurková ; supervising lecturer Katarína Melichová , 2016 . 47 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23647 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Strategické partnerstvá v oblasti komunitného a regionálneho rozvoja vybraného regiónu / Adriana Ráczová ; vedúci záverečnej práce Jana Ďurkovičová , 2016 . 59 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=24634 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Hnacie sily rozvoja vidieckych regiónov - prípadové štúdie obcí Spišský Hrhov a Liptovské Sliače / Peter Slovák ; vedúci záverečnej práce Katarína Melichová , 2016 . 79 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=23655 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]