Výsledky vyhľadávania

 1. Finančná gramotnosť v spektre spoločnosti / Denisa Herudová ; vedúci záverečnej práce Norbert Kecskés , 2017 . 87 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra matematiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29687 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 2. Výchova k finančnej gramotnosti v edukačnom procese stredných odborných škôl / Mária Michalinová ; vedúci záverečnej práce Tímea Šeben Zaťková , 2017 . 71 s . Záverečná práca (Doplňujúce pedagogické štúdium). - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva FEM SPU v Nitre . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Posúdenie finančnej gramotnosti vybranej vzorky študentov / Denis Joppa ; vedúci záverečnej práce Andrea Boháčiková , 2017 . 52 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra financií FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29392 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Finančná gramotnosť obyvateľov vybraného regiónu / Jana Petríková ; vedúci záverečnej práce Janka Drábeková , 2017 . 85 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra matematiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=29310 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Dotazníkový prieskum finančnej gramotnosti obyvateľov vybraného regiónu / Barbora Dídová ; vedúci záverečnej práce Janka Drábeková , 2016 . 96 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra matematiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21710 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Dotazníkový prieskum finančnej gramotnosti obyvateľov vybraného regiónu / Matej Szórád ; vedúci záverečnej práce Janka Drábeková , 2016 . 98 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra matematiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21711 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Vidiecka univerzita tretieho veku. III. modul, Civilizačná gramotnosť seniorov. Pracovný zošit III./4, Abeceda financií a rozpočtovníctvo / / [autori Boris Šturc, Natália Žoldáková, Peter Szovics] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 32 s . ISBN 978-80-552-1361-3 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

 8. Spotrebiteľská politika II / M. Dzurová ... [et al.] . Bratislava :  Ekonóm , 2015 . 309 s . ISBN 978-80-225-4045-2 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 9. Podpora finančnej gramotnosti občanov MRK v podmienkach slovenkých regiónov / Monika Rybárová ; vedúci záverečnej práce Milan Fiľa , 2013 . 84 s, [2] s príl . Diplomová práca (Ing.). - Katedra európskych politík FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=9745 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]