Výsledky vyhľadávania

  1. Participácia občanov na správe vecí verejných vo vybraných obciach / Simona Mudrochová ; vedúci záverečnej práce Monika Gubáňová , 2016 . 77 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=22939 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. Vidiecka univerzita tretieho veku. I. modul, Kvalita života seniorov. Pracovný zošit I./1, Ako funguje samospráva / / [Eva Balážová] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 51 s . ISBN 978-80-552-1369-9 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

  3. Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku : teória a realita / Jana Plichtová (ed.) . Bratislava :  Veda , 2010 . 610 s . ISBN 978-80-224-1173-8 . [1, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
    kniha

    kniha