Výsledky vyhľadávania

  1. Vidiecka univerzita tretieho veku. III. modul, Civilizačná gramotnosť seniorov. Pracovný zošit III./5, Podvody a ochrana voči nim / / [auroti Gabriel Schlosser, Peter Szovics] . Nitra :  Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2015 . 47 s . ISBN 978-80-552-1342-2 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

  2. Hospodárska kriminalita v Slovenskej republike / Kitti Taricsová ; vedúci záverečnej práce Jozef Palkovič , 2015 . 49 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra štatistiky a operačného výskumu FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=17581 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. Kriminalita a jej vplyv na vidiecke oblasti / Jana Ďurkovičová ; vedúci záverečnej práce Anna Bandlerová ; konzultant Jarmila Lazíková , 2014 . 104 s . Doktorská dizertačná práca (DrSc.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]