Number of the records: 1  

Kompendium medicíny

 1. TitleKompendium medicíny
  Subtitlereview z odborných kongresov, zjazdov a sympózií
  Document part<XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok
  ISSN1336-4871
  Year, No.Č. 12 (2016)
  Issue dataBratislava : MAFRA Slovakia . - s. 2-22
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  ARTICLES2016:
  Aterogénna dyslipidémia ako závažný rizikový faktor KV ochorení (0.0-),
  Blok venovaný vzdelávaniu paktických lekárov : Pregraduálna príprava vo všeobecnom lekárstve (0.0-),
  Blok venovaný vzdelávaniu praktických lekárov : Špecializačná príprava a rezidenčné miesta vo všeobecnom praktickom lekárstve v ČR (0.0-),
  Blok venovaný vzdelávaniu praktických lekárov : Vzdelávanie vo všeobecnom lekárstve na Klinike všeobecného lekárstva UPJŠ LF a Nemocnice Košice-Šadca, a. s. (0.0-),
  Epidemiológia fibrilácie predsiení na ambulancii VLD (0.0-),
  Interakcie všeobecného lekára s posudkovým lekárstvom : Kontrola dočasnej pracovnej neschopnosti, kontrola dodržiavania liečebného režimu (0.0-),
  Interakcie všeobecného lekára s posudkovým lekárstvom : Nepriaznivý zdravotný stav ako súčasť indikácie sociálnej služby (0.0-),
  Interakcie všeobecného lekára s posudkovým lekárstvom : Pracovné úrazy (0.0-),
  Interakcie všeobecného lekára s posudkovým lekárstvom : Zmeny v postupe vystavovania dočasnej pracovnej neschopnosti (0.0-),
  Kľúčové posolstvo: Pacienti sú absolútne najdôležitejšími osobami v ambulancii (0.0-),
  Kľúčové posolstvo: Prínos všeobecného praktického lekárstva pre zlepšovanie zdravotných systémov (0.0-),
  Okrúhly stôl MZ, ZP, efektivita, kvalita a bezpečnosť pacientov z pohľadu ZP, poskytovateľov a pacientov (0.0-),
  výročná konferencia SSVPL : úvod (0.0-)
  Periodicals statusAccepted (28.12.2016)
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Copy count2, currently available 0, at library only 2
  Document kindČasopisy
  DatabasePERIODIKÁ - Prijaté čísla
                             
  Call numberLocationSublocationInfo
  CP 2939K
  sklad Lazaretská: časopisy r. 2005-
  In-Library Use Only
  CP 2939K
  sklad Lazaretská: časopisy r. 2005-
  In-Library Use Only