Number of the records: 1  

Poliaková, Eva

 1. NamePhDr. Poliaková Eva CSc.
  CitationUpgrade pre sexuálnu výchovu, 2003 (PhDr., CSc., psychologička, prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta soc. vied a zdravotníctva UKF, Nitra.)
  www (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
  Databasesúbor autorít osobných mien
  References (23) - CiBaMed
  (19) - ARTICLES
  (7) - BOOKS
  person

  person

Number of the records: 1