Number of the records: 1  

Báča, Václav

 1. NameBáča Václav
  CitationMiniinvazívna chirurgia a endoskopia, roč. 10, č. 1 (2006), s. 23 (Biografické údaje)
  AUT (Báza národných autorít NK ČR, Praha) (Biografické údaje - odbor pôsobnosti)
  Databasesúbor autorít osobných mien
  References (2) - CiBaMed
  (16) - ARTICLES
  (2) - BOOKS