Number of the records: 1  

Vajó, Július, 1939

 1. NameVajó Július
  Data1939-
  CitationSKM10 - Súbor menných autorít SNK v Martine (Biografické údaje - prevzatie záznamu)
  Jeho Náhle angiochirurgické príhody a akútny ischemicko-reperfúzny syndróm v klinickej praxi, 1996
  Monitor medicíny SLS, roč. 6, č. 1-2 (2016), s. 28 (Biografické údaje - doplnenie titulu)
  Databasesúbor autorít osobných mien
  References (97) - CiBaMed
  (262) - ARTICLES
  (12) - BOOKS