Number of the records: 1  

Jiroušková, Marta

 1. NameJiroušková Marta
  CitationPekařová, Katarína. Prírodovedné a lekárske spolky na území Slovenska (1850-1918) so zvláštnym zreteľom na zdravotnícko-medicínsku tematiku a biologické vedy v ich publikačných aktivitách, 2010, s. 306 (Biografické údaje - doplnenie kódu geografickej oblasti, oprava pracoviska)
  MEDVIK - Register lekárov v ČR [online] [cit. 2012-09-03]. Dostupné na internete: <http://www.medvik.cz> (Biografické údaje - ďalšie pracovisko, úprava aut.)
  Databasesúbor autorít osobných mien
  References (5) - CiBaMed
  (8) - ARTICLES
  (2) - BOOKS