Number of the records: 1  

Šoóšová, Ivana

 1. NameŠoóšová Ivana
  CitationFabián, Juraj - Goncalvesová, Eva - Štefanková, Ivana. Zlyhávanie a transplantácia srdca, 2007, s. 311 (Biografické údaje - profesná odbornosť, pracovisko)
  LEKOM - Register lekárov SR [online] [cit. 2011-03-04]. Dostupné na internete: <http://www.lekom.sk/?category=folder&folderId=235> (Biografické údaje - iné varianty mena, aktuálne meno - zmena, overenie a zlúčenie autorít)
  Kompendium medicíny, č. Extra 1 (2020), s. 7 (Biografické údaje - doplnenie pracoviska)
  Databasesúbor autorít osobných mien
  References (32) - CiBaMed
  (90) - ARTICLES
  (2) - BOOKS
  person

  person

Number of the records: 1