Number of the records: 1  

1.česko-slovenská konferencia o sociálnej núdzi

 1. Title1.česko-slovenská konferencia o sociálnej núdzi
  Corporation Redakcia Medical practice
  Sign.C 3071
  Source Medical practice : mesačník pre lekárov ambulantnej starostlivosti. - ISSN 1336-8109. - Bratislava : Sanoma Magazines Slovakia , 2009 . - Roč. 4, č. 6 (2009), s. 7  : ilustr., fotogr.
  Event keywords Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca a spoločnosti. Česko-Slovenská vedecká konferencia ( 1. : 2009 : Bratislava, Slovensko )
  MeSH Subject kongresy ako téma
  skupiny obyvateľstva, ohrozené
  práca sociálna
  pomoc sociálna
  samovražda : prevencia a kontrola
  dostupnosť zdravotníckych služieb
  služby stomatologické
  Subj. Headings núdza ekonomická * kríza ekonomická * pomoc v núdzi
  LanguageSlovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES
  article

  article

Number of the records: 1