Number of the records: 1  

CAN syndróm z pohľadu neonatológa

 1. TitleCAN syndróm z pohľadu neonatológa
  Par.titleCAN syndrome from the point of view of a neonatology expert
  Author infoWlachovská L., Vicianová K., Brucknerová I.
  Author Wlachovská Luďka
  Co-authors Vicianová Katarína
  Brucknerová Ingrid
  Corporation Týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa – aby nebolo neskoro. Odborný seminár 2., 2016, Bratislava, Slovensko
  Sign.C 3072
  Source Pediatria : vedecko-odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X. - Bratislava : A-medi management , 2016 . - Roč. 11, č. 3 (2016), s. 164
  MeSH Subject syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa
  ženy týrané : gravidita
  novorodenec
  ženy gravidné
  Form, Genre abstrakty z kongresu
  Subj. Headings syndróm CAN * kazuistiky
  LanguageEnglish, Slovak
  CountrySlovak Republic
  Document kindRozpis článkov z periodík
  DatabaseARTICLES